Päivähoito-oikeuden rajaus vahingoittaa yhteiskuntaa

Useat kunnat ovat hylänneet hallituksen esityksen rajata lasten päivähoito-oikeutta 20 tuntiin. Näin on päätetty mm. Helsingissä, Tampereella ja Hämeenlinnassa.

– Maahan uhkaa syntyä kahden kerroksen lapsia: niitä jotka pääsevät kokopäiväisen varhaiskasvatuksen piiriin, ja niitä joilta oikeus leikataan asuinpaikan perusteella, huolehtii Demarinaisten puheenjohtaja, kansanedustaja Tytti Tuppurainen. – Hallituksen on tehtävä johtopäätökset ja peruttava koko esitys, hän sanoo.

Kuntapäättäjien viesti ja vastustus on selvä, ja vastaa eduskunnassa kuultuja asiantuntijalausuntoja. – Kukaan asiantuntija ei kannata päivähoidon leikkauksia työttömiltä tai muista syistä kotona olevien vanhempien lapsilta, Tuppurainen muistuttaa.

Tilanne muuttuu täysin kestämättömäksi, mikäli palvelut eriytyvät vielä kunnittain. – Lapsen oikeus varhaiskasvatukseen ei saa perustua asuinpaikkaan, Tuppurainen sanoo.

Nykyinen päivähoito-oikeus on kokopäiväinen, mikä on turvannut perheille päivähoitopalvelut eri elämäntilanteissa sekä varmistanut lapsen oikeuden varhaiskasvatukseen. Lakiesityksen mukaan kokoaikaisesta päivähoito-oikeudesta tulisi tarveharkintainen, mikä lisäisi byrokratiaa kunnissa, sillä perheiden tilanteista ja lasten tarpeista olisi tehtävä monimutkaisia selvityksiä.

Demarinaiset muistuttaa, että lapsen yhdenvertainen oikeus saada varhaiskasvatusta ei voi riippua vanhemman työn tai opiskelun kokoaikaisuudesta. – Kysymys on perusoikeudesta. Lapsia ei voi asettaa eriarvoiseen asemaan keskenään, Tuppurainen sanoo

Hän painottaa myös, että subjektiivinen oikeus päivähoitoon on tärkeä paitsi lapsille niin tärkeä myös tasa-arvolle. – Päivähoito on kansainvälisesti tunnustettu suomalainen malli, jolla tuetaan talouskasvua mahdollistamalla pienten lasten vanhempien työssäkäynti. Naisten työmarkkina-aseman kannalta kokopäiväinen päivähoito-oikeus on aivan olennainen. Myös työnhaku vaatii aikaa, eikä pienten lasten kuljettaminen hoitopaikkaan onnistu aina edes auton kanssa käden käänteessä, Tuppurainen muistuttaa arjen kokemuksista.

Kansainväliset tutkimukset pitävät pohjoismaisen perhepolitiikan kulmakivenä toimivaa päivähoitoa. Kansainvälinen talousjärjestö OECD on vertaillut Pohjoismaita sellaisiin maihin, joissa lasten päivähoito on jätetty järjestämättä ja tullut tulokseen, että päivähoidosta säästäminen on voimavarojen tuhlaamista. 

Demarinaiset painottaa, että varmuus turvallisesta päivähoidosta on myös hyvän ja tasapainoisen väestökehityksen edellytys. – Syntyvyyttä edistää se, että perheissä tiedetään, ettei ainoana vaihtoehtona ole kotiin jääminen. Voi kysyä, onko hallituksen ideologinen tavoite sittenkin ajaa naiset takaisin kotiin, Tuppurainen sanoo.

Demarinaisten hallitus kokoontui Miina Sillanpää säätiössä Helsingissä.

 

Kommentit

  1. Kun luin yllä olevan, tuntui kuin Tytti haluaisi Suomeen DDR:n. Siellä lapset otettiin yhteiskunnan haltuun synnytyslaitoksesta. Mikä tutkimus (siis muu kuin DDR:ssä tehty) osoittaa, että lapsen on parempi olla hoitolaitoksessa kuin kotonaan?

Jätä kommentti