Pääministeri Orpo, annatteko oikeusvaltion rapautua?

Orpon hallituksen ajamien sosiaaliturvan leikkausten valmisteluun kohdistuu kritiikkiä sekä oikeuskanslerilta että perustuslakiasiantuntijoilta, mutta hallitus sivuuttaa kritiikin.

Asiantuntijat ovat nostaneet esiin olennaisia puutteita lainvalmistelussa sekä lakiesitysten vaikutusten arvioinnissa mutta hallitus sivuuttaa nämä ongelmat. Samoihin ihmisiin kohdistuvat sosiaaliturvan leikkaukset uhkaavat perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista.

Orpon hallituksen ja hallituspuolueiden toiminta nostaa esiin oikeutetun kysymyksen: kunnioitetaanko tässä maassa oikeusvaltioperiaatetta?
Hallituspuolueiden hiljaisuus oikeuskanslerin ja perustuslakiasiantuntijoiden kritiikin edessä on ollut korvia särkevä.

Leikkausten yhteisvaikutukset pitäisi käsitellä myös perustuslakivaliokunnassa, mutta valiokunta on ❗️hallituspuolueiden ja keskustan❗️äänin kieltäytynyt käsittelemästä niitä.

Lauantaina 18.11.2023 joukko maamme johtavia oikeustieteilijöitä esitti poikkeuksellisella tavalla syvän huolensa siitä, että hallitus edistää useita, samoihin heikossa asemassa oleviin ihmisryhmiin kohdistuvia toimeentuloon vaikuttavia leikkauksia ilman, että yhteisvaikutuksia edes pyritään selvittämään.

Valiokunnan päätös on ristiriidassa oikeusvaltioperiaatteen ja perustuslakivaliokunnan tähän asti noudattamien käytäntöjen kanssa.

Aiemmin oikeuskansleri on kiinnittänyt huomiota muun muassa lakiesitysten kuulemiskierrosten riittämättömiin lausuntoaikoihin. Oikeuskansleri on huomauttanut puutteellisesta valmistelusta useaan otteeseen. Puutteet liittyvät erityisesti lakien vaikutusarvioihin, ihmis- ja perusoikeusvaikutusten selvittämiseen sekä vaihtoehtojen kartoittamiseen.

On erittäin huolestuttavaa, että oikeuskansleri on näin poikkeuksellisesti joutunut ottamaan kantaa lainvalmisteluun ja pidän hyvin ongelmallisena sitä, että sosiaaliturvan leikkauksiin liittyvää lainsäädäntöä on valmisteltu niin kovalla kiireellä, että on sivuutettu hyvän lainvalmistelun ja nyt myös perustuslakiasiantuntijoiden vaatimukset.

Esitin huoleni hallituksen lainvalmistelun puutteista jo aiemmin syksyllä oikeuskanslerin kannanottojen jälkeen. Hallitus ei kuitenkaan ole muuttanut toimintatapojaan.

On hälyttävää, että hallitus tietoisesti sivuuttaa jopa oikeuskanslerin moitteet puutteellisesta lainvalmistelusta.

Tätäkö kansalaisten enemmistö on valmis sietämään?

SDP:n tiedote.

Kommentit

Jätä kommentti