Oulun seudun ammattikorkeakoulusta itsenäinen osakeyhtiö

Tiivistelmä Oamkin lukuvuoden avajaisjuhlan juhlapuheestani 9.9.

Kuluvaa vaalikautta voi luonnehtia ammattikorkeakoulujen uudistamiskaudeksi. Ammattikorkeakoulujen rahoitusta ja hallintoa koskevan lainsäädönnön uudistaminen on käynnistetty, ja tavoitteena on että uusi ammattikorkeakoululaki astuisi voimaan vuoden 2014 alusta. Perustehtävät eivät muutu, mutta amk-uudistus tuo mukaan merkittäviä uudistuksia, jotka toivottavasti vahvistavat ammattikorkeakoulujen omia edellytyksiä vastata muuttuvan toimintakentän haasteisiin.

 Ammattikorkeakoulujen perusrahoitus siirtyy valtiolle, ja rahoitusmallia uudistetaan niin että korkeakoulujen omien strategisten valintojien merkitys korostuu nykyistä vahvemmin. Hallitusohjelman mukaisesti myös ammattikorkeakoulujen tutkimus- ja kehittämistoiminnan osuutta niiden rahoituksesta vahvistetaan nykyisestä.

Ehkä merkittävin muutos nykyiseen on se, että uudistuksen myötä ammattikorkeakouluille annetaan itsenäinen oikeushenkilöasema. Tämä tarkoittaa Oulun seudulla sitä, että Oulun seudun ammattikorkeakoulun nykyinen kuntayhtymäpohjainen ylläpitöjärjestelmä puretaan ja ammattikorkeakoulusta tehdään itsenäinen osakeyhtiöpohjainen toimija. Uudistus antaa Oamkille huomattavat edellytykset tehostaa toimintaansa ja suunnata se entistä vahvemmin valituille painoaloille. Oamkin aseman muuttaminen on ajankohtaista meneillään olevan kuntauudistuksenkin myötä. Vahvempi peruskunta antaa puitteet itsenäiselle ammattikorkeakoululle. Aika ja paikka Oamkin osakeyhtiöittämiselle on nyt: aika on kuluva vaalikausi, ja paikka on muodostuva uusi Oulu.

Pohjois-Suomen kannalta ajankohtaista on hallituksen käynnistämä Itä- ja Pohjois-Suomi -ohjelma. Työn tavoitteena on rakentaa visio pohjoisen menestystekijöistä, mutta myös laatia ohjelma joka ohjaa kansallisella ja EU-tuella tapahtuvaa kehittämistä vuonna 2014 alkavalla ohjelmakaudella. Rakennerahastot ovat Oamkillekin tärkeä rahoituskanava. Ammattikorkeakoulun viestit ohjelman valmisteluun on syytä ottaa huomioon.

Kommentit

Jätä kommentti