Oulun kaupunkiseudulle 10 miljoonaa euroa liikenneverkon kehittämiseen

Tiedote 13.4.

Kansanedustaja Tytti Tuppurainen on tyytyväinen valtion panostuksista Oulun kaupunkiseudun liikenneverkon kehittämiseen. Valtioneuvosto päätti eilen 10 miljoonan euron rahoituksesta Oulun kaupunkiseudun kustannustehokkaan liikenneverkon kehittämiseen. Rahoituksen tarkoitus on parantaa joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn edellytyksiä. Rahoituspaketti liittyy maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) aiesopimusmenettelyyn, jonka tavoitteena on eheän, toimivan ja kilpailukykyisen kaupunkiseudun luominen valtion ja kuntien yhteistyönä. Hallitusohjelmassa MAL-aiesopimusmenettelyn edistäminen nähtiin tärkeänä.

– Ministeri Krista Kiuru (sd) piti tässä asiassa vahvasti Oulun kaupunkiseudun puolta, toteaa Tuppurainen. Oululaisena voin kiittää ministeriä ansiokkaasta toiminnasta. Julkisen talouden ahtaista puitteista huolimatta löydettiin rahoitusta edistää kaupunkiseutujen eheyttä. Joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn edistäminen on välttämätöntä liikenneturvallisuuden, asumisviihtyvyyden sekä kestävän yhdyskuntarakenteen kannalta erityisesti tiheään asutuilla alueilla.

– Rahoituksen osoittaminen vahvistaa osaltaan Oulun kaupungin asemaa valtakunnallisesti merkittävänä kaupunkiseutuna kiittelee kansanedustaja Tuppurainen.

Lisätiedot: Tytti Tuppurainen: 0400 840 594

Kommentit

Jätä kommentti