Oulu ja Raahe pitkäaikaistyöttömyyden kuntakokeiluun

Tiedote 31.5.2012
Julkaisuvapaa heti

SDP:n kansanedustaja Tytti Tuppurainen iloitsee Oulun kaupungin sekä Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän (Raahe, Pyhäjoki, Siikajoki, Vihanti) valinnasta kuntakokeiluun ja lisäpanostuksesta alueen työllisyyden hoitoon

SDP:n kansanedustaja Tytti Tuppurainen on tyytyväinen työministeri Lauri Ihalaisen tekemään päätökseen valita Oulun kaupunki sekä Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän kunnat mukaan pitkäaikaistyöttömyyden vähentämiseen tähtäävään kuntakokeiluun. Kuntakokeilu ja lisätalousarviossa osoitetut voimavarat tarjoavat erinomaisen työkalun pitkäaikaisen ongelman vähentämiseen. Nämä toimenpiteet ovat kansanedustajan mielestä vahva osoitus työllisyyteen ja oikeudenmukaisuuteen pohjaavasta politiikasta.

Valtion taloudellisesti tukema kokeilu tarjoaa kunnille nykyistä paremmat mahdollisuudet pitkään työttömänä olleiden palveluiden järjestämiseen. Kokeilukunnissa kunnat yhdessä työ- ja elinkeinotoimiston kanssa arvioivat kohderyhmään kuuluvien asiakkaiden palvelutarpeet, osallistuvat palveluprosessin suunnitteluun ja sen etenemisen seurantaan. Kokeilun piiriin kuuluvat pitkäaikaistyöttömistä ensisijaisesti ne, jotka ovat saaneet työttömyyden perusteella vähintään 500 päivää työttömyysetuutta, ja jotka tarvitsevat julkisten työvoimapalvelujen lisäksi kuntien järjestämisvastuulla olevia työllistymisedellytyksiä parantavia palveluja. Pitkäaikaistyöttömyyden vähentämiseen tarvitaan uusia keinoja, sillä se ei ole viime vuosina vähentynyt muun työttömyyden tapaan.

”On syytä uskoa, että Oulu ja Raahen hyvinvointikuntayhtymän kunnat onnistuvat vähentämään pitkäaikaistyöttömyyttä kokeilun seurauksena. Jos kokeilu onnistuu, niin on mielestäni selvää, että se vakinaistetaan koskemaan koko maata”, sanoo SDP:n kansanedustaja Tytti Tuppurainen.

”Valituksi tullakseen Oulu ja Raahen hyvinvointikuntayhtymä täyttivät työministeriön asettaman tiukan kriteeristön. Tämä tarkoittaa, että tilanne pitkäaikaistyöttömyyden osalta vaatii erityisiä toimenpiteitä. Lisäksi valitut kunnat sopivat hyvin osaksi työllisyys – ja elinkeinorakenteen puolesta muiden kuntakokeiluun valittujen kuntien joukkoa. Olen varma, että sekä Oulun kaupunki että Raahen hyvinvointikuntayhtymä osoitti hyvää yhteistyökykyä prosessin aikana ja jatkaa tällä linjalla kokeilun aikana.  Uskon, että ministeriön vaakakupissa painoi myös halukkuus sitoutua kuntakokeiluun pitkäksikin aikaa.”

SDP:n kansanedustaja Tytti Tuppuraisen mukaan niillä kunnilla, joita ei valittu kuntakokeiluun, on yhä mahdollisuus  pitkäaikaistyöttömyyden vähentämiseen kuntakokeilun tuloksia seuraamalla.

”Työministeriö tarjoaa mahdollisuuden kaikille hakeneille kunnille olla mukana kuntakokeiluverkostossa. Se mahdollistaa kokeilun tuloksena havaittujen parhaiden käytäntöjen omaksumisen ja tiedon käyttöönottamisen myös kokeilun ulkopuolisille kunnille. Mielestäni alueemme kunnilla on jo tällä hetkellä hyviä aihioita työttömille tarjottavien palvelujen ja työllisyyttä edistävän yhteistyön kehittämiseksi. Tätä työtä on syytä jatkaa myös tulevaisuudessa. Lisäksi on muistettava, että alueen ELY- keskus tarjoaa kokeilun ulkopuolisille kunnille avustusta pitkäaikaistyöttömyyden torjuntaan normaalein ehdoin.”

Kuntakokeilun lisäksi lisätalousarvio tuo 24 miljoonaa euroa työllisyyden hoitoon ELY –keskusten kautta. Kansanedustaja Tytti Tuppurainen iloitsee myös siitä, että alueen ELY –keskus sai 2 080 000 euroa lisää työttömyyden torjuntaan.

”Nyt tehdyt päätökset ovat mielestäni osoitus uskottavasta työllisyyspolitiikasta alueellamme. Täytyy puristaa ministeri Ihalaisen kättä koko maakunnan puolesta, kun hänet seuraavan kerran tapaan.”

Kokeilu toteutetaan ajalla 1.9.2012-31.12.2015.

Kommentit

Jätä kommentti