Oppivelvollisuus on nyt totta

Tällä viikolla historiallinen oppivelvollisuuden pidennys sai eduskunnassa viimeisen sinetin ja on nyt totista totta.
Minulle kaikkien saavutettavissa oleva ilmainen ja laadukas koulutus on tasa-arvon toteutumisen tärkein työkalu. Tällä hetkellä nämä välineet oman elämän rakentamiseen ovat olleet epätasa-arvoisesti tarjolla peruskoulun jälkeen. Siksi Marinin hallituksen esitys oppivelvollisuusiän pidentämisestä on mielestäni paitsi tulevaisuuden osaamista ja työtä turvaava teko, myös suomalaisten tasa-arvoa vahvistava toimi. Jokainen nuori ansaitsee tasavertaisen mahdollisuuden rakentaa tulevaisuuttaan.
Oppivelvollisuusuudistus on SDP:n pitkäaikainen tavoite. Nuorelle se on lupaus kaventaa oppimiseroja ja lisätä koulutuksellista tasa-arvoa. Se on lupaus yhdenvertaisista mahdollisuuksista kouluttautua omien kykyjen, ei vanhempien taloudellisen tilanteen mukaan.

Hallituksen esitys takaa oppioikeuden jokaiselle nuorelle täysi-ikäisyyteen saakka. Perusopetuksen jälkeen opintoja jatkettaisiin lukiokoulutuksessa, ammatillisessa koulutuksessa tai perusopetuksen jälkeisissä erilaisissa nivelvaiheen koulutuksissa. Nuoria myös tuetaan opinnoissa. Opetuksen ja koulutuksen järjestäjille sekä oppivelvollisen asuinkunnalle ehdotetaan uusia oppivelvollisen ohjaus- ja valvontavastuita vahvistamaan tukea erityisesti koulutukseen hakeutumisvaiheessa ja mahdollisissa keskeyttämistilanteissa.

Raha ei saa ratkaista nuoren opinpolkua. Sellaista eriarvoisuutta en voi mitenkään hyväksyä. Tällä hetkellä noin 16 % ikäluokasta jää vaille toisen asteen tutkintoa. Vuoden 2018 Nuorisobarometrin mukaan jopa neljännes toisen asteen tutkinnon keskeyttäneistä kertoi rahan puutteen vaikuttaneen heidän opintojensa keskeytymiseen. Ilman tutkintoa ja koulutuspaikkaa olevista nuorista lähes puolet on joutunut karsimaan tai luopumaan opinnoistaan rahan puutteen takia. Sanon painokkaasti: Näin ei voi olla. Sivistys, jota voi ammentaa ainoastaan hopealusikalla, on typistynyttä harvaintietoa.
Oppivelvollisuuden pidennys pitää sisällään nykyistä laajemman maksuttomuuden toisen asteen koulutuksessa. Se on tärkeä osa, jolla varmistetaan koulutuksen tasa-arvoisuutta. Meillä lapsirikkaalla Pohjois-Pohjanmaalla myös tämä on todella tärkeä kysymys.

Perusopetuksen jälkeen suoritettava ammatillinen tutkinto tai lukiokoulutus ja sen päätteeksi suoritettava ylioppilastutkinto olisivat jatkossa täysin maksuttomia sen kalenterivuoden loppuun saakka, jona nuori täyttää 20 vuotta. Maksuttomuus koskisi opetuksessa opiskelijan tarvitsemia oppimateriaaleja sekä työvälineitä, -asuja ja -aineita. Lisäksi yli seitsemän kilometrin koulumatkat olisivat maksuttomia.
Täytyy muistaa, että koulutuksessa ei ole kyse ainoastaan toimeentulosta. Kyse on hyvän, turvallisen ja vaikeuksienkin keskellä kantavan elämän perusteiden luomisesta. VATT:n, Etlan ja Helsingin yliopiston tutkimuksen mukaan toisen asteen koulutukseen pääsy vähentää selvästi poikien todennäköisyyttä syyllistyä rikoksiin. Luotto oman arjen kantokykyyn ja välineet oman elämän haltuunottoon ovat oppeja, jotka kuuluvat, ja jotka on turvattava jokaiselle nuorelle.

Olen saanut valmistella uudistusta osaamisen, sivistyksen ja innovaatioiden ministeriryhmän jäsenenä. Oppioikeuden pidennys on tulevaisuusteko, joka todella tarvitaan.

Kommentit

Jätä kommentti