On aika uudistaa perhevapaat

Tänään vietetään Minna Canthin ja tasa-arvon päivää. On hyvä hetki nostaa esille tarve uudistaa perhevapaat ja tukea perheiden hyvinvointia.

Monimuotoiset perheet ja pirstoutunut työelämä edellyttävät perhevapaisiin lisää joustoa ja uudistamista. Isien osaamista ja sitoutumista lasten kasvatukseen ei ole otettu huomioon riittävästi. Isät arvostavat aikaa lapsen kanssa, mutta mikäli isien vanhempainvapaiden käytön kasvu jatkuu nykytahtia, vanhempainvapaat jakautuvat tasan vasta 200 vuoden päästä. Minna Canthin ja tasa-arvon päivänä on hyvä muistuttaa, ettei tämä enää vastaa ajan vaatimuksia. Aika on kypsä rohkealle, tasa-arvoa edistävälle perhevapaauudistukselle.

Demarinaiset esittävät, että nykyisen vanhempainrahakauden kestoa jatketaan ja että isille kiintiöidään entistä suurempi osa vanhempainrahakaudesta. Käytettävästä vanhempainrahakaudesta vähintään yksi kolmasosa olisi oltava isän kiintiö ja yksi vanhempien vapaasti jaettavissa. Käytettävä ajankohta ulotettaisiin joustavasti perheiden tarpeiden mukaisesti lapsen alakouluikään saakka. Uudistuksessa on huomioitava sateenkaariperheet ja yksinhuoltajat.

Mikäli nykyisenkaltainen vanhempainvapaan jälkeinen hoitovapaa halutaan säilyttää, olisi sen (käytännössä kotihoidontuen) käyttö myös kiintiöitävä isäosalla. Hoitorahaa tulisi voida käyttää joustavasti aina lapsen alakouluikään saakka, mutta muissa kuin yksinhuoltajaperheissä se ei voisi olla kokonaan vain toisen vanhemman käytössä. Tämä takaisi sen, että kotiäitiyden rinnalle syntyisi aktiivisten koti-isien liike tasa-arvoisemman perhe-elämän puolesta.

Kun naisten osuus työmarkkinoilla kasvaa, kaventuu naisten ja miesten palkkaero. Perhevapaiden jakautuessa tasapuolisesti ovat kaikki voittajia – lapset, perheet ja koko yhteiskunta.

Perhevapaiden uudistaminen on hyvä alku paremmalle arjelle. Varhaiskasvatuksen maksuttomuus on sen ohella tinkimätön tavoite. Sitä ennen on lasten subjektiivinen päivähoito-oikeus palautettava ja päivähoidon ryhmäkokoja pienennettävä.

Viime eduskuntakaudella ministeri Susanna Huovisen (sd) toimesta lapsiperheille saatiin suuri helpotus, kun kunta on nyt velvollinen järjestämään kotiapua perheelle myös ilman lastensuojelun asiakkuutta. Vanhemmilla pitää olla rohkeutta käyttää kaikkia heille kuuluvia työn ja perhe-elämän yhteensovittamisen keinoja sekä lapsiperheen arkea helpottavia lainsäädännöllisiä oikeuksia.

Kommentit

Jätä kommentti