Olen ehdolla aluevaaleissa

Olen pohtinut aluevaaleja huolella ja valmiuteni ryhtyä ehdokkaaksi on kasvanut myönteiseksi päätökseksi. Syitä on monia, joista aivan ensimmäinen on tämä: Ihmisten terveys ja hyvinvointi ovat tärkeimpiä asioita politiikassa. Näistä asioista hyvinvointialueet tekevät päätöksiä.

Toinen peruste on asian merkitys minulle läheisimmälle alueelle ja tärkeille ihmisille. Minulla on koti Pohjois-Pohjanmaalla ja tunnen vahvaa velvoitetta ja sitoumusta tämän alueen asioiden hoitamiseen. Olen monin tavoin lujasti sidoksissa alueeseen. 20 vuoden kuntapäättäjäkokemuksella haluan rakentaa entistä parempaa Pohjois-Pohjanmaata meille kaikille ja käyttää kokemusta ja verkostoja, joita alueemme asioiden hoitaminen edellyttää.

Lisäksi on kiehtovaa päästä tekemään jotakin aivan uutta. Nyt valittavat päättäjät eivät mene olemassa oleviin rakenteisiin. Se tuntuu toisaalta todella vastuulliselta, mutta samalla se on myös mahdollisuus. Hyvinvointialueen päättäjät saavat muovata hyvinvointivaltiota uudelleen, ja tällä on huomattava tasa-arvovaikutus.

Hallituksen esittämän hoitotakuun tulee toteutua Pohjois-Pohjanmaalla. Ihmisten hyvinvoinnin turvaamisessa hoitotakuun parantaminen on tärkeintä. Meillä ei ole varaa seisottaa ihmisiä jonoissa ja pitää heitä epävarmuudessa. Hoitoa on saatava nopeasti. Oikea-aikainen apu on paitsi inhimillisesti oikein, myös taloudellisesti järkevää. Meillä on paljon hoitovelkaa esimerkiksi mielenterveyspalveluissa. Onkin välttämätöntä, että hoitotakuu sisältää myös mielenterveyspalvelut sekä hammashoidon.

Hyvää hoitoa ja hoivaa ei voida tarjoa ilman osaavia tekijöitä. Työvoimapulaan on löydyttävä ratkaisuja. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen on oltava edelläkävijä hyvinvointipalvelujen työntekijöiden työhyvinvoinnin tukemisessa.

Haluan nostaa esiin myös perinteisten palvelujen saannin merkityksen, kun erilaiset digipalvelut ja verkossa olevat palveluportaalit valtaavat alaa. Korona-aika on ennestään kiihdyttänyt tätä kulkusuuntaa palvelujen tarjonnassa. Digipalvelut ovat oiva lisä palvelutarjonnassa, mutta ne eivät saa olla ainoa kanava saada apua. Pohjois-Pohjanmaalla on paljon ihmisiä, jotka eivät käytä digipalveluja eivätkä tule niitä koskaan käyttämään. Siinä ei ole mitään väärää, saati hävettävää. On aivan hyväksyttävää kaivata oikeaa ihmistä ja fyysistä palvelukontaktia. Digipalvelut eivät saa nostaa kenenkään kynnystä palvelujen saannille.

Kommentit

Jätä kommentti