Metsäkysymykset ovat Suomelle tärkeitä

Me suomalaiset olemme metsäkansaa.
EU:n uusi metsästrategia on Suomelle tärkeä metsiin liittyvien politiikkojen yhteensovittamiseksi. Metsät ovat keskeisessä roolissa sekä luonnon monimuotoisuuden suojelussa että ilmastonmuutoksen torjunnassa – niin nieluina kuin fossiilisten korvaajina.

Suomi on EU-jäsenyytensä alusta lähtien katsonut, että metsätalous kuuluu kansallisen päätösvallan piiriin ja näin on oltava jatkossakin. Uusi metsästrategia sisältää tästä huolimatta runsaasti metsien hoitoon, käyttöön, seurantaan ja hallinnointiin liittyviä yksityiskohtia. EU:lla ei ole yhteistä metsäpolitiikkaa, mutta EU:lla on toimivaltaa ilmasto-, maatalous- ja ympäristösektoreilla, jotka vaikuttavat myös metsiin. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että näiden kautta EU voisi hivuttaa omaa toimivaltaansa sovittua laajemmaksi.

On hyvä, että valmistelun loppuvaiheessa metsästrategia on mennyt Suomen kannalta parempaan suuntaan ja komissio on paremmin huomioinut kansallisen kompetenssin metsäasioissa. Uskon, että tässä näkyy Suomen ja muiden metsäisten maiden aktiivinen vaikuttamistyö.

Suomi ottaa jäsenmaiden kanssa strategiaan kantaa osana neuvoston päätelmien muodostamista. Hallitus antaa eduskunnalle asiaan liittyvän E-kirjeen, joka valmistellaan hallituksen EU-ministerivaliokunnassa alkusyksystä. Jatkamme myös vaikutustyötä, jotta metsäisten maiden – kuten Suomen ääni kuuluu.

Kommentit

Jätä kommentti