Kuusi pointtia ja bonus EU-sovusta

Kuusi pointtia ja bonus EU-sovun merkityksestä:

✅ 1) Sopu syntyi. Vaikka neuvottelut venyivät, 27 maata kykeni yksimieliseen ratkaisuun, jossa jokaisella maalla oli äänivalta. EU jatkaa vahvana Brexitin jälkeen. Tiukan paikan tullen EU on yhtenäinen. Maanosan kohtalo on omissa käsissämme.

✅ 2) EU sopi yhteisestä finanssipoliittisesta ohjelmasta rahapoliittisen elvytyksen rinnalle. Nyt koronan aiheuttamaa taloudellista kriisiä hoidetaan unionin yhteistyöllä. Tätä ovat talouspoliittiset asiantuntijat suositelleet. Markkinoiden reaktio on ollut myönteinen.

✅ 3) Määrätietoinen toiminta ja elvytys kriisin keskellä lisää kysyntää ja turvaa sisämarkkinoiden yhtenäisyyden. EU:n yhteiset sisämarkkinat ovat välttämättömät unionin talouskasvulle ja erityisesti Suomen kaltaiselle pienelle avotaloudelle.

✅ 4) Varojen käyttö kytketään oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen. Elvytysrahoitus sidotaan maakohtaisiin suosituksiin perustuviin rakenneuudistuksiin, joilla edistetään mm. hiilineutraalia taloutta ja digitalisaatiota. EU:n kilpailukyky paranee ja arvopohjaa vaalitaan.

✅ 5) Poikkeukselliseen kriisiin löydettiin ratkaisu, joka on perussopimuksen mukainen. Yhteinen elvytysväline ei tuonut mukanaan yhteisvastuuta, vaan kunkin jäsenmaat vastuut on tarkasti rajattu. Vastuurajaus on Suomen aloitteesta selväsanaisesti kirjattu sopimukseen.

✅ 6) Suomi onnistui neuvotteluissa hyvin. Asetimme pitkän linjamme mukaisesti maksukorjausten sijaan tavoitteeksi mahdollisimman hyvät saannot, minkä viimeistelimme neuvottelemalla Suomelle 500M€ kansallisen kirjekuoren. Suhteellinen nettomaksuasemamme koheni hieman.

✅ Bonus: Pohjoisen harvaanasutuilla alueilla on Suomen EU-liittymissopimuksessa kirjattu erityisasema. Nyt ensimmäistä kertaa saimme korotuksen näiden ns. NSPA-alueiden erityisrahoitukseen. Kansallinen kirjekuori tuo 100M€ lisärahoitusta Itä- ja Pohjois-Suomen maakunnille.

Voimme olla saavutettuun ratkaisuun tyytyväisiä. Pääministeri Sanna Marin teki neuvotteluissa erinomaista työtä! 🌹

Kommentit

Jätä kommentti