Kolumnini Forum24:ssä: Uk­rai­nan asia on meidän

Putin on tehnyt historiallisen virheen. Venäjän hyökkäys Ukrainaan on räikeä kansainvälisen oikeuden ja YK:n peruskirjan loukkaus. Sotaa käydään Ukrainan maaperällä, mutta kyseessä on hyökkäys koko Euroopan turvallisuusjärjestelmää vastaan. Ukrainan asia on meidän asiamme. Sydäntä särkee ystävyyskaupunkimme Odessan hätä.

EU on vastannut Venäjän hyökkäykseen ennen näkemättömän nopeasti, päättäväisesti ja yhtenäisesti. Suomi vastaa Venäjän toimiin osana Euroopan unionia. Maailmalla Venäjän toimet on tuomittu jyrkästi: YK:ssa Venäjää tukivat vain Valko-Venäjä, Syyria, Pohjois-Korea ja Eritrea. Putinin sota on tekemässä Venäjästä hylkiön.

Euroopan unionin vahvuus on sen solidaarisuus, ja tätä yksituumaisuutta Putinin toimet ovat ainoastaan vahvistaneet. Niin EU kuin sen kumppanit ovat asettaneet poikkeuksellisen kovia pakotteita. Pakotteista ja vastapakotteista kärsivät kaikki, mutta sen hinnan olemme valmiita maksamaan. Vedämme viivan ja vastaamme sotatoimiin käytettävissämme olevin keinoin.

Suomi on Ukrainan ja ukrainalaisten tukena. Olemme tehneet päätöksiä niin asetoimituksista kuin humanitaarisen avun antamisesta. Olemme valmistautuneet ottamaan vastaan ukrainalaisia pakolaisia, ja myös me oululaiset toivotamme sotaa pakenevat tervetulleiksi.

Suomen ja Venäjän kahdenvälinen yhteistyö on nyt käytännössä pysähtynyt. Tämä näkyy yhteistyöverkostoissa sekä EU-ohjelmissa, jotka ovat perinteisesti olleet tärkeä osa alueemme normaalia kansainvälisyystoimintaa. Rajat ylittävät hankkeet ovat olleet luonteva osa maakunnan toimijoiden arkea. Venäjän hyökkäys vaikuttaa laaja-alaisesti kaikkiin yhteistyömahdollisuuksiin. Suomi noudattaa EU-tasolla yhdessä sovittua toimintatapaa Venäjä-yhteistyön tulevaisuuden osalta.

Pyhäjoelle suunnitellusta Fennovoiman ydinvoimalahankkeesta on päätetty tehdä laaja turvallisuusselvitys. Sen tavoite on kartoittaa geopoliittiset, eli maantieteelliseen sijaintiin liittyvät riskit. Selvitys valmistellaan virkamiestyönä ministeriöiden välillä, ja vetovastuu kuuluu työ- ja elinkeinoministeriölle. Elinkeinoministeri Mika Lintilä on tässä uudessa tilanteessa todennut, ettei hän näe näkymää, että voisi esitellä Fennovoiman rakennuslupaa valtioneuvostolle.

Eurooppaa tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan. Meidän on kohdattava Venäjä yhdessä. Nyt on kaikki syy vahvistaa Euroopan unionia kaikin tavoin, syventää sen yhteistä turvallisuus- ja puolustusyhteistyötä sekä vahvistaa sen ulko- ja turvallisuuspolitiikan vaikuttavuutta.

Maantiedettä emme voi muuttaa. Venäjä on Suomen naapurivaltio, ja se merkitsee, että meillä on asioita, jotka on hoidettava. Putinin rikosten johdosta emme saa syyllistää täällä asuvia venäläisiä. Jos siihen lankeamme, olemme unohtaneet omat arvomme.

Kirjoitus on julkaistu Forum 24 -lehdessä 9.3.2021.

Kommentit

Jätä kommentti