Vihdoin on tarjolla muutakin kuin petäjäistä

Kolumni

Pääministeri Antti Rinteen hallituksen ensimmäinen budjetti tuo kouriintuntuvaksi käänteen Suomen suunnassa. Suunnan muutos on tervetullut. Leikkausten ja kiristysten pitkän pettuleipäkuurin jälkeen Suomessa panostetaan jälleen koulutukseen, osaamiseen, hyvinvointiin – eli sanalla sanoen ihmiseen.

Lisää rahaa on tulossa ammatilliseen koulutukseen, palkkatukeen ja työvoimapalveluihin. Varhaiskasvatusoikeus palautetaan jokaiselle perheelle ja jokaiselle lapselle. Täydennys-, muunto- ja rekrytointikoulutuksen resursseja vahvistetaan.

Vaikka kokonaisuus on tärkeintä, hallituksen arvovalinnat näkyvät myös yksityiskohdissa. Esimerkki tästä on epäoikeudenmukaisen leikkurin poistaminen työllistämisen aktiivimallista heti ensi vuoden alusta.

Julkisuudessa on käyty keskustelua siitä, kenen leipä levenee Rinteen budjetin myötä. Epäilijöitäkin on riittänyt. Siksi on tarpeen tuoda numerot esiin: 25. syyskuuta julkaistun valtiovarainministeriön laskelman mukaan budjetti nostaa ensi vuonna käteen jääviä tuloja enemmistöllä suomalaisista.

Ansiotuloverotus kevenee 200 miljoonalla eurolla pieni- ja keskituloisilta palkansaajilta, eläkkeensaajilta sekä tuensaajilta. Kansaneläkkeen täyttä määrää korotetaan noin 34 eurolla ja takuueläkettä 50 eurolla kuukaudessa.

Tulonjaon tasoittaminen vastaa meidän käsitystämme oikeudenmukaisuudesta. Yhtä tärkeää on kuitenkin alueellisen kehityksen tasoittaminen. Tässä asiassa hallitukseen voi luottaa vuorenvarmasti.

Hallituksen poliittinen pohja kattaa hyvin koko Suomen, ja sen ohjelmassa on selkeitä tavoitteita aluekehittämiseen. Yksi tärkeimmistä liittyy EU-aluekehitysrahoituksen tason säilyttämiseen sekä harvaan asutun Itä- ja Pohjois-Suomen erityisaseman ja tukien pysyvyyteen.

Aluekehityksen paranevasta tasapainosta hyväksi esimerkiksi käy Kainuu. Viimeisin työllisyyskatsaus kertoo, että Kainuun TE-toimistoon ilmoitettiin elokuun aikana 809 uutta avointa työpaikkaa, 28 prosenttia enemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Tärkeä talousuutinen saatiin myös pääministeri Rinteen ja Googlen toimitusjohtajan yhdessä tekemästä ilmoituksesta. Googlen jätti-investointi osuu merkittävissä määrin myös Kainuun alueelle, kun Piiparinmäelle nousee Suomen suurin tuulivoimapuisto. Kainuu on mukana tulevaisuuden taloudessa, jossa ihmisten hyvinvointi ja vahva ilmastopolitiikka yhdistyvät.

Kirjoitus on julkaistu Kainuun Sanomissa 27.9.2019.