Oulun on ihmisiään varten – mielenterveyspalvelut kuntoon

Kolumni

Kaleva kertoi (9.3.) rohkean Kerttu Korhosen äänellä millaisiin kafkamaisiin juoksutuksiin mielenterveyspalveluja tarvitseva ihminen voi Oulussa joutua. Luin jutun ja sydämestä riipaisi. Millaista ihmisten ja resurssien haaskuuta, jossa pelinappulana on pahimmillaan ihmishenki.

Oulussa tehdään paljon hyvää ja ansiokasta työtä mielenterveyden edistämiseksi. Meillä on hyviä ihmisiä, jotka tekevät työtään suurella sydämellä ja kantavat suurta vastuuta. Voin kuvitella heidän turhautumisensa artikkelin kuvaamissa tilanteissa. Vielä enemmän riipaisee se epätoivo, joka apua hakevassa herää, kun avun sijaan tulee käännytetyksi aina vain uudelle luukulle. Näin ei pidä olla. Näin ei saa olla.

Juuri nyt korona koettelee jaksamistamme täysin poikkeuksellisella tavalla. Pandemia ei tapahdu tyhjiössä, vaan monella koronan tuoma epävarmuus kasautuu elämän aiempien vaikeuksien päälle. Julkisuudessa on puhuttu paljon Suomen velkatilanteesta koronatoimiin liittyen. Katse olisi kuitenkin hyvä kääntää todelliseen velkataakkaan, joka edessämme siintää: pandemian kasvattamaan hyvinvointivelkaan.

On ymmärrettävää, että akuutissa tilanteessa tehdään ns. koronan ”ensihoitoa”, eli hoidetaan sairastuneita, pyritään huolehtimaan terveydenhoidon kantokyvystä, estämään viruksen leviämistä ja turvaamaan ihmisten toimeentuloa. Akuutin vaiheen jälkeen meidän on kuitenkin kiinnitettävä entistä enemmän huomiota jälkihoitoon, silloin alkaa toinen mittely elämien puolesta.

On aivan selvää, että jälkihoitoa tarvitaan pitkään. Tarvitsemme myös Oulussa lisää matalan kynnyksen mielenterveyspalveluita, jotka ottavat apua hakevasta kopin, eivätkä joudu jättämään ihmistä limboon palveluluukkujen välille. Tarvitaan resursseja niin kouluihin kuin päiväkoteihin, jotta lasten ja nuorten hätään ennätetään tarttua ajoissa.

Olemme hallituksessa päättäneet viime vuonna yli 110 miljoonan euron panostuksista sosiaalihuollon palvelujen lisäresursointiin kuntien valtionosuuksiin. Näillä rahoilla voidaan kunnissa, myös Oulussa, auttaa lapsia, nuoria ja perheitä selviämään näistä poikkeuksellisista ajoista. Työ on saatava vilkkaasti käyntiin, ja sitä on jatkettava määrätietoisesti. Oulu on ihmisiään varten.