Mitä hyvää jää vuodesta 2020?

Kolumni

Elämme vuoden 2020 viimeisiä päiviä. Harva meistä katsoo vuotta taaksepäin mitenkään haikeasti, päinvastoin. Kuitenkin kulunut vuosi on tuonut tullessaan myös monia hyviä ja tärkeitä asioita. Koronan kehystämässä keskustelussa on hyvä katsoa myös tekoja, jotka jäävät olemaan senkin jälkeen, kun korona on voitettu.

Vuosi alkoi tärkeällä oikeudenmukaisuusteolla: yli 600 000 ihmisen eläke koheni. Takuueläke nousi 50 eurolla kuukaudessa ja perusturvaetuuksiin, eli vähimmäismääräiseen kuntoutusrahaan, sairaus- ja vanhempainpäivärahaan sekä työttömyysturvan peruspäivärahaan ja työmarkkinatukeen tuli 20 euron kuukausikorotus. Nämä summat menevät monessa kodissa tarpeeseen. Olen iloinen, että pystyimme tekemään tämän parannuksen.

Sanonnan mukaan lapsen nimi on nyt. Suomen lapset eivät voi odottaa korona-ajan ohitse, vaan heitä ja heidän perheitään tukevia päätöksiä on tehtävä tässä ja nyt. Näin on myös toimittu. Lapsen subjektiivinen oikeus varhaiskasvatukseen palautettiin voimaan elokuussa. Samalla päiväkotien ryhmäkokoja pienennettiin niin, että yli kolmevuotiaiden ryhmissä on jatkossa yksi kasvattaja seitsemää lasta kohden.

Tänä vuonna saavutettiin myös toinen merkittävä tavoite: sitova hoitajamitoitus saatiin vihdoin kirjattua lakiin. Muistan, miten ensimmäisellä kaudellani eduskunnassa sain äänestää vanhuspalvelulain puolesta. Silloin sitova henkilöstömitoitus jäi vielä säätämättä, mutta nyt pitkäjänteinen työ on kantanut hedelmää ja saamme turvattua niin vanhusten hoivaa kuin henkilökunnan jaksamista.

Ennen joulua nuija kopahti myös historialliselle koulutusuudistukselle, oppivelvollisuuden pidentämiselle. Oli ilo ja kunnia olla valmistelemassa uudistusta osaamisen, sivistyksen ja innovaatioiden ministeriryhmän jäsenenä.

Jatkossa laajennettu oppivelvollisuus tulee takaamaan maamme jokaiselle nuorelle toisen asteen koulutuksen. Maksuttomat oppimateriaalit helpottavat monen kodin taloushuolia ja takaavat tasa-arvoisen pääsyn opintojen pariin. Nuoria myös tuetaan opintiellä. Opetuksen ja koulutuksen järjestäjille sekä oppivelvollisen asuinkunnalle ehdotetaan uusia oppivelvollisen ohjaus- ja valvontavastuita vahvistamaan tukea erityisesti koulutukseen hakeutuessa ja mahdollisissa opintojen karikoissa.

Etenkin vaikeina aikoina on tärkeää tehdä päätöksiä, jotka tukevat oikeudenmukaisuutta. Vaikka tuskin kukaan meistä muistelee vuotta 2020 erityisellä kaiholla, on vuosi silti vienyt meitä monessa tärkeässä asiassa eteenpäin.

Kirjoitus on julkaistu Forum24:ssä 30.12. 2020.