Mielipiteeni Kalevassa: Työntekijän turvaa puretaan pala palalta 

Kolumni

Juhannuksen alla eduskunnassa käsitellään oikeistohallituksen esityksiä, joilla on perustavia vaikutuksia yhteiskuntamme turvaverkkoihin. Tällä viikolla kyse on joukosta lakeja, joilla työntekijöiden oikeuksia heikennetään entisestään. Ansiosidonnaisen työttömyysturvan leikkaaminen on niistä suurin yksittäinen toimi. Leikkaus heikentää etenkin ikääntyneiden työttömien tilannetta. Ja käytänössä leikkaus poistaa ansioturvan pienipalkkaisilta enintään 1300 euroa ansaitsevilta, sillä jo kahden kuukauden jälkeen ansiopäiväraha tippuu peruspäivärahan tasolle.

Esitys on jatkoa hallituksen hyvinvointiyhteiskunnan purkuoperaatiolle. Jo aiemmin hallitus heikensi esimerkiksi perheellisten työttömyysturvaa poistamalla lapsikorotukset, jotka asiantuntijoiden mukaan olivat paras tapa torjua lapsiperheköyhyyttä. Oikeistohallitus poisti myös osa-aikatyöntekijöiden suojaosan, mikä kannusti tekemään työtunteja lisätienestien saamiseksi. Rankalla kädellä tehdyistä sosiaaliturvan leikkauksien yhteisvaikutuksia tavallisiin ihmisiin ja perheisiin ei ole hallituksessa haluttu selvittää. Tätä ovat kritisoineet niin perustuslakivaliokunta kuin hallituksen oikeuskansleri. 

Merkittävää on, että pienituloisuus tulee kasvamaan Suomessa hälyttävää vauhtia. Huoli toimeentulosta yhdistyy kasvavaan stressiin ja vaikuttaa kaikilla elämän alueilla. Soste ry:n laskelmien mukaan pienituloisten määrä tulee sosiaaliturvaleikkausten vuoksi kasvamaan tänä vuonna lähes 70 000 henkilöllä. Toimeentulotukiluukuille kertyy kasvava jono.

Olen syvästi huolissani yhteiskunnan suunnasta, jossa keskeisiä turvaverkkoja heikennetään ja hallituksen leikkaukset osuvat yksinomaan pienituloisiin, entisestään arjessaan ahtaalla oleviin ihmisiin. Se on Suomelle väärä suunta. 

Sosialidemokraatit ovat osoittaneet, että valtion taloutta voi sopeuttaa lisäämättä eriarvoisuuttaMaan hallitus on valinnut toisin. Kyse on arvovalinnoista.

Kirjoitus on julkaistu Kalevassa 18.6.2024.