Kolumnini Kainuun Sanomissa: Hoitajamitoitus ja sote vahvistavat hyvinvointivaltiota

Kolumni

Pitkän etäkevään jälkeen monien hartaasti odottamat vierailut sairaaloihin ovat jälleen mahdollisia. Myös ympärivuorokautisessa hoidossa olevat mummot ja papat pääsevät tapaamaan läheisiään erityisjärjestelyin, esimerkiksi ulkona riittävästä suojautumisesta huolehtien.

Näitä tapaamisia on kaivattu ja odotettu. Ikävän lisäksi monen mielessä on kevään aikana häilynyt myös huoli: kun omaiset eivät pääse arjen avuksi, miten läheinen pärjää? Vaikka hoitohenkilökunta on sitoutuneita ammattilaisia, voivat heidän kätensä olla täynnä kohtuuttoman työtaakan alla.

Tähän asti pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen ja laitoshoidon hoitajamitoitusta on ohjattu suosituksella. Monet epäkohdat, joissa kärsijöinä ovat olleet niin vanhukset kuin hoitajat, ovat olleet seurausta puutteellisesta henkilöstöstä. Onneksi nyt asia saadaan korjattua, ja hallituksen esittämä sitova 0,7 mitoitus hyväksyttiin eduskunnassa viime viikolla.

Hoitajamitoitus on paitsi yksittäisen ihmisen kannalta merkittävä asia, myös osa Marinin hallituksen suurta linjaa, jossa tavoitteena on turvata ihmisten koko elämän mittainen kestävä hyvinvointi. Samaan päämäärään tähtää myös hallituksen sote-uudistus: lääkärille on päästävä nykyistä helpommin, kaikkialla maassa.

Suomi on yksi maailman vauraimmista ja turvallisimmista maista, mutta tähän ei pidä tuudittautua. Nähtävillä on merkkejä eriarvoisuuden kasvusta. Kansanterveyden hyvä kehitys on pysähtynyt, ja elinajanodote jopa hiukan laskenut. Ihmisten hyvinvoinnissa ja terveydessä on merkittäviä alueellisia eroja. Tämä kehitys on otettava vakavasti. Tarvitaan toimia yhteiskuntamme turvaverkkojen ja hyvinvoinnin lujittamiseksi.

Hyväksyimme kesäkuussa hallituksessa hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisen periaatepäätöksen. Yksi periaatepäätöksen neljästä painopisteestä on hyvinvointia ja terveyttä edistävä toiminta ja palvelut. Kyse on hyvinvointivaltion vahvistamisesta.

Koronakriisi on osoittanut meille, miten tärkeitä hyvinvointipalvelut ovat. Kun yhteiskunnan turvaverkot kantavat normaalioloissa, ne kannattelevat meitä myös vaikeina aikoina. Suomessa ihmisten välinen tasa-arvo luo yhteenkuuluvuutta, jonka turvin kansalaiset jaksavat huonotkin ajat. Myös koronakriisin jälkeen meidän on pidettävä kaikki mukana. Vain siten jälleenrakennamme maan, jossa jokainen voi luottaa omaan ja yhteiseen tulevaisuuteen.

Kolumni on julkaistu 3.7.2020 Kainuun Sanomissa.