Kainuun Sanomien kolumnini: Inhimillisten tekojen hallitus

Kolumni

Marinin hallitus on sitoutunut tekemään inhimillistä politiikkaa, joka lähtee ihmisestä, hänen toiveistaan, unelmistaan ja voimavaroistaan. Politiikassa onkin tehty viime päivinä runsaasti tekoja inhimillisemmän Suomen eteen.

Viime viikolla pääsimme lunastamaan tärkeän inhimillisyyslupauksen. Sitova hoitajamitoitus 0,7 tulee lakiin tämän vuoden elokuussa. Ensimmäisellä kaudellani eduskunnassa hienoin hetkeni oli äänestää vanhuspalvelulain puolesta. Silloin sitova henkilöstömitoitus jäi vielä säätämättä ja työtä tämän epäkohdan korjaamiseksi on tehty kaikki nämä vuodet. Nyt asia saadaan viimein kuntoon.

TOIMIVAT PERHEVAPAAT ovat inhimillisyys- ja tasa-arvoteko. Viime viikon esitys perhevapaauudistuksesta kasvattaa päivärahapäivien kokonaismäärän reiluun 14 kuukauteen. Esityksessä molemmat vanhemmat saavat yhtä suuren kiintiön ja omasta kiintiöstä voi luovuttaa toiselle vanhemmalle 69 päivää. Myös yksinhuoltajien ja adoptioperheiden aseman on esityksessä turvattu.

Alkuviikosta julkistettiin uusi kansallinen mielenterveysstrategia. Mielenterveyskysymykset koskettavat kaikkia, mutta erityisesti ajattelen nuoriamme. Hyvä mielenterveys rakentuu varhaislapsuudesta lähtien ja siksi meidän on pidettävä erityistä huolta siitä, että nuoret saavat ajoissa tarvitsemansa avun. Yksikään lapsi tai nuori ei saa pudota yhteisten tukiverkkojen raoista. Palveluiden piiriin pitää päästä riittävän nopeasti ja myös omaiset on otettava palvelujen suunnittelussa huomioon entistä paremmin.

UUDISTAMME myös sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksulain, jolloin lähes miljoonan suomalaisen maksut pienenevät nykyisestä. Esitys tekee esimerkiksi hoitajavastaanotot maksuttomiksi perusterveydenhuollossa, eikä alaikäisiltä asiakkailta enää peritä maksuja poliklinikan antamasta tutkimuksesta ja hoidosta. Myös maksukattoja laajennetaan niin, että nykyistä useamman asiakkaan maksukatto täyttyy. Hallituksen esitys asiakasmaksuista annetaan eduskunnalle tänä keväänä.

TÄRKEÄ oikeudenmukaisuusteko oli myös tieliikennelain muutosesitys, joka sujuvoittaa kotihoitajien pysäköintiä. Kyse on arjen inhimillisyysteosta: parkkipaikan metsästyksen sijaan kotihoidon pitää käyttää arvokas aikansa hoivaan ja hoitoon.

Nämä teot ovat tärkeitä ja pitkään odotettuja. Silti on tehtävä enemmän. On oltava ihmisten puolella.

Kolumni on julkaistu Kainuun Sanomissa 14.2.