Elinvoima on monen tekijän summa – kaavoituksesta kulttuuririentoihin

Kolumni

Tulossa oleva sote-uudistus on merkittävin muutos kunta-alalla 50 vuoteen. Kuntien sosiaali- ja terveystoimi ajettiin ylös 1970-luvulla, nyt se siirtyy alueiden tasolle. Kuntiin jäävä sivistystoimi-, maankäyttö- ja elinkeinopolitiikka ovat silti isoja kokonaisuuksia. Voisi oikeastaan sanoa, että näiden kautta kuntien toimintakentässä painottuu elinvoimanäkökohta – vaikka tietysti terveys ja hyvinvointi ovat elinvoimalle välttämättömiä.

Kunnat ovat elinkeinopolitiikan ja yrittäjyyden edellytysten perustekijöitä. Kunnat kaavoittavat, huolehtivat liikenteen sujumisesta ja ylläpitävät muutakin infraa. Ne ovat myös avainasemassa asuntopolitiikassa, muutenkin kuin maankäytön osalta. Näiden tehtävien merkitys ainoastaan korostuu tulevina vuosina. Elinkeinoelämän keskusliiton vuoden 2021 Kuntaranking-vertailussa Oulun seutukunnan sijoitus heikkeni kolme pykälää vuoden 2019 vertailusta. Kuntapäätöksenteon yrityslähtöisyyttä arvioitiin aikaisempaa kriittisemmin ja maan keskitasoa negatiivisemmin: 40 prosenttia vastaajista arvioi päätöksenteon yrityslähtöisyyden näkökulmasta heikoksi. Petrattavaa siis on, vaikka yhden tutkimuksen perusteella ei pidä tehdä liian synkkiä johtopäätöksiä. Kunnissa voidaan luoda yrityksille varmuutta toimintaympäristöstään – eli esimerkiksi siitä, mihin ne toimipaikkansa sijoittavat, saavuttaako työvoima yritykset, miten kaukana yhteistyökumppanit ovat, tai ovatko kuluttajat lähettyvillä.

Kriittinen osa alueen vetovoimaisuutta on vireän yrityselämän lisäksi laadukas koulutustarjonta. Oulu on Pohjoisen Suomen koulutus- ja osaamiskeskittymä. Osaamme tutkia ja innovoida, mutta tämä osaaminen vaatii jatkuakseen myös uusia opiskelijoita ja tutkijoita, jotka haluavat joko ottaa Oulun uudeksi kodikseen tai jäädä lapsuuden kotikaupunkiin.

Taloustutkimuksen Opiskelukaupunkien suositteluhalukkuus 2021-tutkimuksessa nuorten mielikuva Oulusta opiskelijakaupunkina oli tyydyttävä. Oulua pidetään hyvänä paikkana asua ja elää, myös lähiluontoa arvostetaan. Sen sijaan esimerkiksi julkinen liikenne, palvelut, harrastusmahdollisuudet, kaupunkikeskustan elävyys, työnsaantimahdollisuudet ja tapahtumat saivat osakseen kritiikkiä. Näihin kaikkiin on mahdollista vaikuttaa suoraan tai välillisesti kuntapäätöksenteossa.

Elinvoimasta puhuttaessa on siis muistettava myös sivistys. Sivistys ja kulttuuri ovat tärkeitä itsessään ja tärkeitä ne ovat myös ihmisten hyvinvoinnille. Kulttuurin merkitystä vilkkaalle yritystoiminnalle ei saa sivuuttaa. Konsertteihin, teattereihin ja kaikkeen kulttuuriin kannattaa sijoittaa. Ne tarjoavat niin mielenvirikkeitä kuin luovat ympärilleen ”positiivista pöhinää”, joka poikii virkeyttä myös kulttuurikentän ulkopuolelle. Oulun valinta Euroopan kulttuuripääkaupungiksi 2026 avaa meille poikkeuksellisen kiihdytyskaistan kulttuurin ja kulttuuriin pohjaavan yrittämisen menestykseen.