Kiitos luottamuksesta, demarinaiset!

Demarinaisten liittokokous valitsi minut viikonloppuna puheenjohtajaksi seuraavalle kolmivuotiskaudelle. Kiitos luottamuksesta!

Sosialidemokraattisten Naisten liittokokouksen julkilausumat 2.11.2014

Sosialidemokraattisten Naisten liittokokous vaatii aktiivisia toimia naisten ja miesten palkkaerojen kaventamiseksi

Palkanmaksu naisille loppui laskennallisesti lokakuun 31. päivänä. Tilastokeskuksen mukaan naisten palkat ovat 83,1 % miesten palkoista. Naisten ja miesten keskipalkoissa on yhä huomattavia eroja. Suomessa naisten euro on 83 senttiä. Työeläkkeissä ero on vielä suurempi.

Enemmistö naisista on korkeammin koulutettuja kuin miehet. Naisista 81 % on saanut toisen asteen koulutuksen, kun miehillä vastaava luku on 76 %. Naisten korkeampi koulutustaso ei kuitenkaan ole kaventanut palkkaeroja. Nykypäivän työelämässä tarvitaan tasapuolisesti sekä naisia että miehiä. Ihmisillä on erilaista osaamista sukupuolesta riippumatta.

Arvioiden mukaan perhevapaat heikentävät naisten palkkakehitystä. Äidit pitävät valtaosan vapaista eikä miesten pitämien vapaiden määrä ole merkittävästi kasvanut. Yhtenä syynä on, että perheen parempituloisen, yleensä miehen, ei kannata jäädä hoitamaan lasta kotiin.

Tasapuolisempi perhevapaiden jakaminen kaventaa palkkaeroja. Yhdenvertaisempi vanhempainvapaajärjestelmä tulee rahoittaa kaikilta työnantajilta kerättävillä maksuilla.

Samapalkkaohjelmaa tulee jatkaa myös seuraavalla hallituskaudella, sillä riittäviä tuloksia ei ole vielä saavutettu. Palkkaerojen kaventamisen on oltava yksi suomalaisen politiikan keskeisistä tavoitteista.

Naisten aseman parantamiseksi tarvitaan toimia sekä kotimaassa että kansainvälisesti

Naisten ja tyttöjen asema on erityisen haavoittuva konflikteissa ja sodankäynnin keskellä. Joukkoraiskaukset ovat yksi sodankäynnin muoto. Sosialidemokraattisten Naisten liittokokous vaatii, että raiskaamista ei missään sallita, syylliset tuomitaan ankarasti ja turvallisuutta lisätään naisrauhanturvaajilla kriisialueilla.

Itsemääräämisoikeutta loukkaava väkivalta haavoittaa päivittäin miljoonia ihmisiä ympäri maailmaa kaikissa yhteiskuntaluokissa. Valtaosa ruumiillista koskemattomuutta loukkaavista perinteistä kohdistuu naisiin ja tyttöihin. Sukuelinten silpominen aiheuttaa pahoja fyysisiä ja henkisiä ongelmia, jotka kestävät koko eliniän. Tällä hetkellä ainakin 125 miljoonan tytön ja naisen sukupuolielimet on silvottu. Esimerkiksi Somaliassa silvottujen naisten osuus on 98 prosenttia ja Egyptissä 91 prosenttia. Töitä on tehtävä aktiivisesti tyttöjen sukuelinten silpomisen estämiseksi.

Demokratia ja turvallisuus järkkyvät eri puolilla maailmaa, kuten Irakissa, Syyriassa, Libanonissa, Jordaniassa, Egyptissä ja Palestiinassa. Useimmat näiden maiden asukkaista ovat nuoria, köyhiä, heikosti koulutettuja, työttömiä tai vajaatyöllisiä. Tulevaisuuden näkymä on sumea, mikä antaa jalansijaa väkivallalle, värväystoiminnalle terroristijärjestöihin sekä uusille terroriteoille.

Köyhyyden ja lukutaidottomuuden poistamisen myötä voidaan rakentaa rauhaa. Rauhan edellytykset ovat jokaisessa ihmisessä lapsesta vanhukseen. Kukaan ei synny sotilaaksi eikä toisen ihmisen tappajaksi.

Suomi on aktiivisesti toiminut rauhanvälityksen kehittämisessä ja kriisien ennaltaehkäisyssä. Suomi on vahvasti mukana toteuttamassa YK:n päätöslauselmaa 1325: Naiset, rauha ja turvallisuus. Naisten on päästävä joukolla mukaan, kun yhteiskuntia rakennetaan sotien ja konfliktien jälkeen.

Rauha ja tasa-arvo kuuluvat yhteen. Sosialidemokraattinen naisliike nostaa mielipiteen esiin silloinkin, kun muut eivät sitä tee.

Lisätietoja:

Tytti Tuppurainen
puheenjohtaja
Sosialidemokraattiset Naiset
tytti.tuppurainen@eduskunta.fi
p. 0400 840 594

Sosialidemokraattiset Naiset on SDP:n feministinen naisjärjestö, joka koostuu kaikenikäisistä, edistyksellisistä naisista. Tavoitteenamme on tasa-arvoinen, suvaitsevainen ja moniääninen yhteiskunta, jossa myös heikompien ryhmien äänet kuuluvat kirkkaasti. Sosialidemokraattiset Naiset. Hyvinvoinnille välttämätön. www.demarinaiset.fi

Kommentit

Jätä kommentti