Kansanedustaja Tytti Tuppuraisen Uutiskirje 7.6.2017

Hyvät Ystävät!
Tässä uutiskirjeessä tuttuun tapaan poimintoja eduskuntatyöstä ja pinnalla olevista ajankohtaisista aiheista, lopussa listattuna tulevat tapahtumat. Työ eduskunnassa on jatkunut läpi kevään tiivistahtisena. Maakunta- ja sote-uudistukseen liittyen muun muassa valinnanvapaudesta on käyty ajoittain tiivistäkin keskustelua eduskunnassa. Myös hallintarekisteri sekä työttömyysturvaan kohdistettavat tiukennukset ja työnhakuun kaavaillut muutokset ovat herättäneet keskustelua. Ulko- ja turvallisuuspolitiikasta sekä EU:sta käytiin viime viikolla keskustelua pääministeri Juha Sipilän antaessa ilmoitus eduskunnalle ulko- ja turvallisuuspoliittisen sekä EU-toimintaympäristön muutoksista.
 
Ø Tutustuminen sairaanhoitajan työhön
Toukokuun 12. päivänä vietettiin kansainvälistä sairaanhoitajan päivää. Päätin ottaa vastaan Sairaanhoitajaliiton haasteen tutustua sairaanhoitajan työhön.

Vierailin Oulun yliopistollisen sairaalan lasten ja nuorten vastuualueella maanantaina 8.5. Työstään minulle kertoivat yhdessä kollegoidensa kanssa lasten ja nuorten vastuualueen ylihoitaja Seija Miettinen ja Pohjois-Pohjanmaan Sairaanhoitajat ry:n puheenjohtaja Nina Hynninen. Vierailulla sain paremman ymmärryksen siitä, kuinka vaativaa sairaanhoitajan työ on ja mitä kaikkea työ pitää sisällään.

Sairaanhoitajat tekevät arvokasta työtä yhteiskunnan hyvinvoinnin eteen. Sekä sairaanhoitajien työssäjaksamisen kannalta että hoidon laadun turvaamiseksi onkin tärkeää, että työntekijäresurssit ovat riittävät. Tämä koskee myös kotisairaanhoitoa, vanhustenhoitoa sekä laaja-alaisesti koko sosiaali- ja terveydenhuollon sektoria. Riittävistä työntekijäresursseista on pidettävä kiinni.

Vierailu Oulun yliopistollisen sairaalan lasten ja nuorten vastuualueella 8.5.2017.

 
Ø Päivi Niemi-Laine jatkaa JHL:n puheenjohtajana
Parhaillaan Helsingissä pidettävässä JHL:n edustajiston kokouksessa valittiin eilen tiistaina (6.6.) liiton puheenjohtajana jatkamaan Päivi Niemi-Laine. Päivi on osaava ja kokenut päättäjä. Hän tekee työtä sydämellä ja tuntee pienipalkkaisten ihmisten arjen. Menestystä Päiville vaativaan työhön ja lämpimät onnittelut kaikille muillekin liiton tehtäviin valituille. Liitossamme on paljon kykyjä ja potentiaalia.

Kuvassa kanssani JHL:n tuore pj. Päivi Niemi-Laine ja SAK:n pj. Jarkko Eloranta.

 
JHL:n edustajiston kokous Helsingissä 6.-7.6.2017

 

Ø Työttömyysluvut yhä liian korkeat – työllistämistoimet näköalattomia
Otin Kalevassa (24.5.) julkaistussa kolumnissani kantaa työttömyyden hoitamiseen. Hiljattain julkaistujen lukujen mukaan Pohjois-Pohjanmaalla on yhä lähes 26 000 työtöntä työnhakijaa. Työttömyysaste oli maaliskuussa 13,9 prosenttia. Työttömyys on seurausta ennen kaikkea pitkästä taantumasta ja heikosta kysynnästä. Työttömyydestä ei pidä syyllistää työttömiä.

Nykyiset toimet työttömyyden vähentämiseksi vaikuttavat näköalattomilta ja näyttävät perustuvan vain työttömien patistamiseen ja työttömyysturvan heikennyksiin. Ansiosidonnaisesta työttömyysturvasta on jo leikattu sata päivää, ja uusissa esityksissä tiukennuksia jatketaan. Jatkossa työttömän on tuen menettämisen uhalla tehtävä tukku työhakemuksia ja raportoitava siitä viikoittain viranomaisille. Turvasta voidaan lisäksi leikata osa, ellei työtön ole määräajan sisällä ollut joko töissä tai työllistämistoimien piirissä.

Uudet keinot aktivoida työttömiä ovat epätasapainossa. Jotta työttömien kohtelua voidaan pitää inhimillisenä, tarvitaan myös porkkanaa. Oikea tie aktivointiin on purkaa kannustinloukkuja ja sovittaa sosiaaliturvaa ja pieniä ansioita paremmin yhteen. Päivähoitomaksujen alentaminen ja maksuton varhaiskasvatus parantaisivat työnteon kannattavuutta, ja jo viime kaudella laaditut suojaosat työttömyysturvaan ja asumistukeen mahdollistavat lisätienestejä ilman tukien leikkausta.

Kaleva-lehdessä julkaistun kolumnini pääset lukemaan tästä.

Ø Suomi 100 -juhlametsikön istutus
Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunnan jäsenenä osallistuin Suomen 100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi perjantaina 12.5. järjestettyyn Suomi 100 -juhlametsikön istutustilaisuuteen Helsingin Paloheinässä. Tilaisuuden järjestivät yhdessä Helsingin kaupunki, Tulevaisuuden kuusi –kampanja ja eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta.

Taimia istuttamassa olivat eduskunnan puhemies Maria Lohela, maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä sekä edustajia muista eduskuntaryhmistä. Paikalla oli myös pääministeri Juha Sipilä ja muita kansainvälisiä vieraita.

Suomi 100 -juhlametsikön istutustilaisuus Helsingin Paloheinässä perjantaina 12.5.2017.

 
Ø Mauno Koiviston valtiolliset hautajaiset
Samana päivänä kun istutettiin Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlametsä ja vietettiin suomalaisuuden päivää, poistui presidentti Mauno Koivisto keskuudestamme.

Minulla oli kunnia osallistua helatorstaina järjestettyihin valtiollisiin hautajaisiin. Jätimme arvokkaat jäähyväiset valtiomiehelle, joka teki meistä läntisen parlamentaarisen demokratian ja vei meidät osaksi Euroopan yhteisöä. Siunaus- ja muistotilaisuus olivat uskon-, toivon- ja rakkaudentäyteisiä. Koiviston luja usko hyvyyteen on kannatellut.

Ø Euroopan unioni ja Suomen EU-politiikka
Euroopan unioni, jota on viime vuosina koetellut erilaiset haasteet, on tullut tienristeykseen. Unioni on nyt tilanteessa, jossa on käytävä pohdintaa ja keskustelua tulevaisuuden suunnasta. Keskustelun avaamiseksi Euroopan komissio julkaisi keväällä nk. valkoisen kirjan, joka pitää sisällään viisi eri skenaariota unionin tulevaisuudesta.

EU:sta käytiin viime viikon keskiviikkona keskustelua eduskunnassa, kun pääministeri Juha Sipilä antoi ilmoituksen ulko- ja turvallisuuspoliittisen sekä EU-toimintaympäristön muutoksista. SDP:n kanta on, että Suomen on oltava aloitteellinen keskustelussa EU:n tulevaisuudesta ja pyrittävä vaikuttamaan kaikissa pöydissä, mikäli EU tulee kehittymään eritahtisesti. Täysistunnossa käydyssä keskustelussa kiinnitin puheenvuorossani huomiota hallituksen EU-politiikkaan. Vetosin hallitukseen, että Suomen on oltava aktiivinen EU:n valuutta-, talous-, turvallisuus- ja ilmastoyhteistyön kehittämisessä, sekä kannustin hallitusta osoittamaan johtajuutta EU-politiikassa. Tämä tarkoittaa sitä, että hallituksen on selkiytettävä ja terävöitettävä Suomen EU-linjaa.

Yhdysvaltojen vetäytyminen Pariisin ilmastosopimuksesta
Käydessämme keskustelua eduskunnassa ulko- ja turvallisuuspoliittisen sekä EU-toimintaympäristön muutoksista saimme samanaikaisesti tiedon siitä, että Yhdysvallat olisi jättäytymässä pois Pariisin ilmastosopimuksesta. Tämä tieto osoittautui todeksi presidentti Donald Trumpin vahvistaessa asia myöhemmin. Tilanteessa, jossa Yhdysvallat on irtautumassa Pariisin ilmastosopimuksesta, on EU:n oltava tiennäyttäjä ilmastonmuutoksen vastaisessa työssä. On myös pohdittava pitäisikö unionin tehdä omista tavoitteistaan ilmastonmuutoksen torjumiseksi kunnianhimoisempia. Myös Suomen on oltava valmis käymään tätä keskustelua. Ilmastonmuutos on globaali haaste ja sen hillitsemiseksi tarvitaan kansakuntien yhteistyötä, toimia meiltä jokaiselta.
 
Kansallisten parlamenttien EU-valiokunnat kokoontuivat Maltalle
Toukokuun lopulla EU-jäsenmaiden parlamenttien EU-valiokunnat kokoontuivat Maltalle nk. COSAC-konferenssiin. Tällä kertaa konferenssissa pääaiheina olivat Brexit-neuvottelut, EU:n meripolitiikka sekä muuttoliike. Lisäksi kokouksessa käsiteltiin kansallisten parlamenttien roolia unionissa, ja kuulimme katsauksen Maltan pian päättyvästä EU-puheenjohtajuuskaudesta.

Konferenssissa pitämässäni puheenvuorossa nostin esille EU:n yhteistyön tärkeyden ja että EU:n tulevaisuus on sen omissa käsissä. Yhteisvaluuttaa sekä turvallisuus- ja puolustusyhteistyötä on vahvistettava pitäen kansalliset parlamentit tiiviisti mukana päätöksenteossa. Eduskuntatiedotteen COSAC-konferenssista pääset lukemaan tästä.

COSAC-konferenssi Maltalla 28.-30.5.2017

 
Ø Tulevia tapahtumia
– Vierailu Pyhäjoella la 10.6. Vierailuun kuuluu mm. käynti Hanhikivi 1 -työmaalla.
– Sos.dem. eduskuntaryhmän työvaliokunnan ja puoluejohdon yhteiskokous Oulussa ja Kemissä to – pe 10.-11.8.2017.
– Sos.dem. eduskuntaryhmän kesäkokous Kouvolassa ja Kotkassa ke-to 23.-24.8.2017.
– Pohjolan Demaritapaaminen 9.-10.9.2017 Oulussa.
 
Ø Mielipiteesi uutiskirjeestä – anna palautetta?
Hyvä lukija!
Kuulisin hyvin mielelläni mielipiteesi uutiskirjeistäni sekä niiden sisällöstä että tekstien ja kuvien asettelusta. Kaikki parannusehdotukset uutiskirjeen kehittämiseksi ovat tervetulleita, ja niitä voi lähettää minulle suoraan sähköpostitse osoitteeseen: tytti.tuppurainen@eduskunta.fi

Pidetään yhteyttä!
Tytti

Kommentit

Jätä kommentti