Kansanedustaja Tytti Tuppuraisen uutiskirje 27.10.2017

Hyvät Ystävät!
Lämmin tervehdys kaikille!
Tässä uutiskirjeessä muutamia poimintoja ajankohtaisista aiheista mm. SDP:n julkistamasta EU-linjapaperista ja lausuntokierrokselle lähetetystä sote-uudistuksen valinnanvapauslakiesityksestä, sekä tällä viikolla pidetystä YK:n päivän tilaisuudesta, josta myös yllä oleva kuva on otettu. Lopussa listattuna tuttuun tapaan tulevia tapahtumia ja hieman henkilökohtaisia kuulumisiani.

Ø YK:n päivää vietettiin 24.10.
Tämän viikon tiistaina vietettiin YK:n päivää ympäri maailmaa. Minulla oli kunnia saada avata Helsingissä järjestetyssä YK:n päivän tilaisuudessa YK:n kestävän kehityksen tavoitteita käsittelevä paneelikeskustelu. Paneelikeskusteluun osallistuivat muun muassa presidentti Tarja Halonen, ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Kai Mykkänen sekä Aalto-yliopiston professori Sixten Korkman.

Tänä päivänä maailma on valtavien haasteiden edessä. YK:ta tarvitaan enemmän kuin koskaan. YK:n kestävän kehityksen tavoitteita noudattamalla meillä on mahdollisuus poistaa köyhyys ja nälkä maailmasta, sekä torjua ilmastonmuutosta ja edistää rauhaa ja turvallisuutta sekä luonnon monimuotoisuuden säilymistä. Kestävyys saavutetaan vain panostamalla ennaltaehkäisyyn, yhteistyöhön ja laajaan eri toimijoiden väliseen yhteistyöhön sekä kansalaisosallistumiseen.

Presidentti Tarja Haloselle Vuoden YK:n ystävä -tunnustus
Suomen YK-liiton yhteyteen perustettiin samaisena päivänä, kun vietettiin YK:n päivää, YK:n ystävät -verkosto. Presidentti Tarja Halonen palkittiin Vuoden YK:n ystävä -tunnustuksella.

YK:n ystävät –verkoston tavoitteena on suomalaisten YK-osaamisen vahvistaminen sekä tehdä Suomen YK-politiikkaa tunnetummaksi. Lisäksi verkostossa keskustellaan YK:n toiminnasta sekä arvioidaan YK:n saavutuksia ja haasteita. Verkosto tulee toimimaan myös Suomen YK-liiton asiantuntija- ja tukiverkostona. Lisätietoa verkostosta Suomen YK-liiton verkkosivuilta: http://www.ykliitto.fi/uutiset-ja-tiedotus/uutisarkisto/presidentti-tarja-halosesta-vuoden-ykn-ystava

YK:n päivän tilaisuudessa pitämäni puheenvuoron pääset lukemaan tästä.

YK:n päivän tilaisuus 24.10. Helsingissä Marina Congress Centerissä.

 
Ø Pohjois-Pohjanmaan maakuntaliiton valtuuston puheenjohtajaksi
Minut valittiin aiemmin tässä kuussa Pohjois-Pohjanmaan maakuntavaltuuston puheenjohtajaksi. Vaikka sanotaan, ettei samaan virtaan voi astua kahdesti, olen tässä asemassa nyt toista kertaa. Vuonna 2005 minut valittiin nimittäin samaan tehtävään. Olen hyvin kiitollinen saamastani luottamuksesta. Arvostan tehtävää suuresti: maakuntavaltuusto on näköalapaikka, alueellamme arvostettu.

Maakuntaliitto on alueensa lakisäätäinen kehittäjä ja edunvalvoja. Vaikka tällä hetkellä meitä työllistääkin maan hallituksen suunnitelmat uusien maakuntien perustamiseksi, pidän erittäin tärkeänä huolehtia, että liiton normaalit toiminnot sujuvat hyvin. Meille keskeistä on nyt varmistaa EU:n tulevan rakennerahastokauden Itä- ja Pohjois-Suomen erityispiirteet huomioiva aluekehitysrahoitus. Myös Oulun yliopiston perusrahoituksen väliaikainen korottaminen sekä kaksoisraiteen ulottaminen välille Ylivieska-Oulu ovat mielestäni nyt ajankohtaisia edunvalvontakohteita.

Ø SDP julkisti EU-linjapaperinsa
SDP julkisti viime viikon torstaina 19.10. EU:n tulevaisuutta käsittelevän linjapaperin, joka valmisteltiin vetämässäni Eurooppa-työryhmässä. Linjapaperissa esitämme näkemyksemme EU:n ja Euroopan talous- ja rahaliitto EMU:n kehittämiseksi. Työllisyys, kansalaisten hyvinvointi ja ihminen ovat linjauksemme keskiössä. Painotamme sosiaalista ulottuvuutta, jota on muun muassa vahvistettava EMU:ssa työllisyyden ja hyvinvoinnin tukemiseksi jäsenmaissa. Sosiaalisen ulottuvuuden tulee toimia punaisena lankana niin hallituksen muodostaessa EU-kantoja kuin Suomen tulevalla EU-puheenjohtajuuskaudella ja sen agendaa valmisteltaessa.

Hallituksen EU-politiikka on ollut varsin ponnetonta ajassa, jossa tarvitaan visiota ja aktiivisempaa otetta EU:n kehittämistä koskeviin kysymyksiin. Suomen on oltava aktiivinen toimija, jotta se voi olla myös vaikuttamassa EU:n suuntaan.

SDP:n EU-linjapaperin pääset lukemaan tästä linkistä ja siihen liittyvän tiedotteen tästä.

SDP:n EU-linjapaperin julkistamistilaisuus to 19.10.2017. Kuvassa vasemmalta puolueen Eurooppa-työryhmän pj. Tytti Tuppurainen, puolueen pj. Antti Rinne ja puoluesihteeri Antton Rönnholm.

 
Ø Politiikkaradiossa 19.10.2017
Samaisena päivänä, EU-linjapaperimme julkistamisen kanssa, osallistuin kokoomuksen Pertti Salolaisen kanssa Ylen Politiikkaradion keskusteluun EU:sta. Kävimme keskustelua muun muassa EU:n budjetista, Brexitistä, EU:n puolustuspolitiikasta sekä maahanmuutosta että EU:n päätöksenteon tehostamisesta. Keskustelun alussa sivuttiin myös Katalonian tilannetta kuten myös kotimaan politiikan saralta sote-uudistusta.

Tallenteen pääset kuuntelemaan Ylen politiikkaradion sivuilta tästä linkistä.

Kuvassa kanssani oikealta kokoomuksen Pertti Salolainen ja Ylen toimittaja Sakari Sirkkanen.

 
Ø Luonnos valinnanvapauslakiesitykseksi lausuntokierrokselle
Uusi luonnos sote-uudistuksen valinnanvapauslakiesitykseksi päätettiin viime viikolla lähetettäväksi lausuntokierrokselle. Viime kesänä perustuslakivaliokunta palautti hallituksen silloisen esityksen valinnanvapauslaiksi uudelleen valmisteltavaksi, koska valiokunta näki lakiesityksen ongelmalliseksi julkisten palveluiden pakkoyhtiöittämisen sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden alueellisen yhdenvertaisuuden suhteen.

Nyt valmistuneessa uudessa lakiluonnoksessa keskustelua on herättänyt asiakasseteli ja mahdolliset seuraukset, jos se otetaan käyttöön erikoissairaanhoidossa. Asiakassetelin pelätään murentavan julkisen sektorin erikoissairaanhoitoa ja vaarantavan myös päivystyskirurgian, mikäli valinnanvapauslaki johtaa erikoislääkärien siirtymisiin julkiselta sektorilta yksityiselle sektorille. Kokonaisuudessaan kansainvälisessä vertailussa maamme erikoissairaanhoito on sijoitettu korkealle, eikä arvostettua ja toimivaa järjestelmää tule rapauttaa, saati päivystyskirurgiaa heikentää.

Kuten useaan kertaan todettu, SDP kannatta sosiaali- ja terveysjärjestelmän uudistamista ja näkee sen tarpeellisena, mutta sen on tapahduttava hallitusti siten, että julkisella sektorilla on päävastuu sosiaali- ja terveyspalveluista ja yksityisellä sektorilla on järjestelmässä palveluja täydentävä rooli sen sijaan, että julkisen sektorin keskeistä vastuunkantoa siirrettäisiin yksityiselle sektorille.

Tästä linkistä pääset tutustumaan SDP:n edelleen voimassa oleviin sote-linjauksiin.

Ø Naisliiton liittokokous 25.-26.11.
Marraskuun lopulla Naisliitto kokoontuu kolmen vuoden välein pidettävään liittokokoukseen. Tulevassa liittokokouksessa valitaan Naisliitolle puheenjohtajisto ja hallitus sekä käsitellään Naisten Aika -poliittinen ohjelma. Demarinaiset haluaa vahvistaa naisten asemaa yhteiskunnassa viime aikana tapahtuneen taantumisen sijaan. Naisten Aika -poliittisessa ohjelmassa käsitellään muun muassa tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta, varhaiskasvatusta sekä työelämän muutosta. Asiakirja on luettavissa Demarinaisten verkkosivuilla tästä linkistä.

Olen saanut toimia Naisliiton puheenjohtajana vuodesta 2014 lähtien. Työ on ollut todella antoisaa ja motivoi minua edelleen.

Ø Oulun demarien Politiikan vuosi 2017 -keskustelutilaisuus ma 20.11. klo 18 – tule mukaan!

Oulun työväenyhdistys järjestää maanantaina 20.11. klo 18 Politiikan vuosi 2017 –keskustelutilaisuuden. Tilaisuudessa käydään läpi kuluneen vuoden tapahtumia niin kotimaassa kuin ulkomailla. Useassa EU-maassa on tänä vuonna järjestetty parlamenttivaalit, Ranskassa pidettiin myös presidentinvaalit. Näistä kuten myös monista muista kv. politiikan aiheista tullaan keskustelemaan tilaisuudessa kotimaan ajankohtaisen aiheiden ohella.

Tarkemmat tiedot tilaisuudesta tullaan lisäämään Oulun työväenyhdistyksen verkkosivuille: http://www.oulundemarit.fi/

Lämpimästi tervetuloa tilaisuuteen!

Ø Tulevia tapahtumia
– Pohjois-Pohjanmaan maakuntapäivät ma-ti 6.-7.11., Oulun kaupunginteatterissa (Kaarlenväylä 2, 90100 Oulu). Pidän maakuntapäivien avauspuheenvuoron ma 6.11. klo 12. Ohessa linkki maakuntapäivien ohjelmaan: http://www.pohjois-pohjanmaa.fi/maakuntapaivat
– Oulun sos.dem piirin piirikokous Kuusamossa la 11.11.
– JHL:n edustajiston syyskokous 15.-16.11., Vantaa.
– SDP:n puoluevaltuuston kokous la-su 18.-19.11. Turussa.
– Oulun demarien Politiikan vuosi 2017 –keskustelutilaisuus ma 20.11. klo 18.
– Sosialidemokraattiset Naiset liittokokous la-su 25.-26.11. Tampereella.
– Euroopan sos.dem puolueen PES:n vuosikokous Lissabonissa pe-la 1.-2.12.
– Tulossa myös glögit Liisa Jaakonsaaren kanssa Oulussa 17. joulukuuta. Seuraa ilmoitusta tilaisuudesta verkkosivuiltani.

Ø Tuula Haatainen presidentiksi!
Tule mukaan Tuulan presidenttikampanjaan. Voit ilmoittautua osoitteessa https://haatainen2018.fi/ ja tutustua samaisella sivulla myös Tuulan kampanjaaan.

Tuula on inhimillisyyttä, oikeudenmukaisuutta ja tasa-arvoa puolustava arvojohtaja. Naisten ja tyttöjen aseman ja oikeuksien edistäminen on yksi hänen kampanjansa keskeisimmistä teemoista. Naisten ja tyttöjen osaaminen on edelleen alikäytetty voimavara. Naisten osallisuutta niin taloudelliseen toimintaan kuin päätöksentekoon on vahvistettava.

Kannustan lämpimästi tulemaan mukaan tukijoukkoihin.
Twitter: #Tuula2018 #NaisenAika

Syksy alkaa taipua alkutalveksi, myös Arkadianmäelle on tullut jo ensilumi. Lokakuu on ollut mukavan työntäyteinen täällä eduskunnassa, mutta myös omassa arjessa on riittänyt tekemistä. Olemme muuttaneet Oulussa uuteen, omaan kotiin ja muutto on ottanut oman aikansa. Nyt tavarat ovat kuitenkin paikallaan. Edelleen Oulun keskustassa Isokadulla, mutta nyt lähempänä Heinäpäätä. Lokakuussa myös perheemme rakas koira Rosa täytti yhden vuoden, mitä juhlistimme koko perheemme voimin runsailla rapsutuksilla.

Oikein lämmintä talviaikaa kaikille. Pidetään yhteyttä!

Kommentit

Jätä kommentti