Kansanedustaja Tytti Tuppuraisen uutiskirje 22.3.2017

 
Hyvät Ystävät

Lämmin tervehdys! Kuntavaalit lähestyvät ja varsinaiseen äänestyspäivään on enää reilut kaksi viikkoa. Tässä uutiskirjeessä tulevista kuntavaaleista kuten myös muista ajankohtaisista asioista Ammattiliitto JHL:n edustajistovaaleista, ammatillisen koulutuksen välikysymykseen ja perhevapaauudistukseen. Loppuun on listattu tulevat tapahtumat.

Huomaattehan, että tämän viikon lauantaina (25.3.) houstaan yhdessä Liisa Jaakonsaaren kanssa tilaisuuden, jossa pureudutaan näin kuntavaalien alla Oulua koskeviin kysymyksiin. Tilaisuus järjestetään kahvila Konst o. delissä (Hallituskatu 7, Oulu) ja tavattavissa ovat Oulun demarien kuntavaaliehdokkaita. Lisätietoa tilaisuudesta tästä. Lämpimästi tervetuloa kaikille!

 
Ø Kevään kuntavaalit – ehdokkaana Oulussa

Reilun kahden viikon kuluttua pidetään kuntavaalit. Olen itse ehdolla kuntavaaleissa. Palo on yhä tallella – haluan olla mukana vaikuttamassa kotikaupunkini kehitykseen. Kokemusta kuntavaikuttamisesta on jo karttunut niin valtuustossa kuin maakuntaliiton puolellakin. Kotikaupunkini Oulun valtuutettuna olen toiminut vuodesta 2000 alkaen.

Oulu on elinvoimainen kaupunki ja kasvupotentiaalia löytyy. Työllisyys- ja elinkeinopolitiikkaan tarvitaan kuitenkin enemmän panostusta unohtamatta ikäihmisten palveluita, varhaiskasvatusta ja toimia nuorisotyöttömyyden ja nuorten syrjäytymisen torjumiseksi. Muista isoista kaupungeista poiketen, päätettiin Oulussa rajata lasten subjektiivista päivähoito-oikeutta. Tämän osalta on tehtävä korjausliike. Lapsen subjektiivisessa päivähoito-oikeudessa on pohjimmiltaan kysymys lapsen oikeudesta eikä lapsia tule asettaa eriarvoiseen asemaan sen perusteella käyvätkö vanhemmat töissä vai eivät. Investointi varhaiskasvatukseen on investointi tulevaisuuteen. Näkemyksiäni enemmän blogissani tästä linkistä.

SDP:n kuntavaaliteemat

SDP julkisti tässä kuussa puolueen kuntavaalikärjet, joita on kolme: 1) satsaus sivistykseen, 2) hyvinvointivaltion edistäminen, 3) elinvoimainen Suomi. Nämä pitävät sisällään yhteensä yhdeksän toimea kattaen varhaiskasvatuksen muuttamisen maksuttomaksi, perhe-elämän ja työn yhteensovittamisen joustavoittamisen, koulujen home- ja sisäilmaongelmiin puuttumisen, sote-palveluiden uudistamisen ihmisten hyvinvointi lähtökohtana, vanhuspalveluiden laadun turvaamisen, nuorten syrjäytymisen torjumisen sekä elinkeinopolitiikan, jolla turvataan Suomen pitäminen elinvoimaisena kautta maan ja jossa kunnille annetaan suurempi rooli elinkeinoelämän kehittämisessä kuten myös sellaisen yhdyskuntapolitiikan toteuttamisen kasvukeskuksissa, joka turvaa kohtuuhintaiset kodit ja huomioi kasvukeskusten tuomat vaatimukset liikenneratkaisuissa.

SDP:n kuntavaaliteemoihin pääset tutustumaan puolueen verkkosivuilla tämän linkin kautta.

 
Ø Ammattiliitto JHL:n edustajistovaalit

Kuntavaalien lisäksi järjestetään tänä keväänä myös JHL:n edustajistovaalit. Olen ehdolla edustajistoon numerolla 68 ja yhdistykseni on Oulun kaupungin toimen- ja viranhaltijat JHL RY YHD. 379. Kuten aiemmassa uutiskirjeessä mainitsin, pidän tärkeänä sopimusjärjestelmän turvaamista ja työehtojen yleissitovuutta sekä palkkatasa-arvon kehittämistä. Ottaen huomioon, että JHL:n jäsenistä noin 70 % on naisia, on kysymys myös tasa-arvon vaalimisesta, erityisesti tulevan sote-uudistuksen yhteydessä.

Äänestysaika on 13.-29.3.2017, joten sinulla on vielä muutama päivä aikaa vaikuttaa antamalla äänesi.

 
Ø Ylen Politiikkaradio 22.3.2017

Tämän viikon lauantaina (25.3.) juhlistetaan Italiassa Rooman sopimuksen 60-vuotispäivää. Tämän hengessä olin tänään keskiviikkona (22.3.) keskustelemassa Ylen Politiikkaradiossa Anne-Mari Virolaisen (kok.) kanssa EU:n tulevaisuudesta ja unionin erilaisista kehitysskenaarioista sekä Suomen asemasta EU:ssa.

Lähestyvä Rooman sopimuksen 60-vuotispäivä oli tänään esillä myös suuren valiokunnan kokouksessa, kun evästimme pääministeri Sipilää Suomen EU-linjasta. Sosialidemokraattien kanta on, että Suomen etu on yhä tiiviimmän yhteistyön unioni. Suomen ei myöskään pidä jättäytyä sivustaseuraajaksi EU:n tulevaisuuskeskustelussa, vaan on oltava aktiviinen ote, jotta varmistetaan Suomen paikka uudistuvan EU:n ytimessä.

Eduskunta on ollut huonosti informoitu eikä ole voinut osallistua Suomen kannanmuodostukseen EU:n tulevaisuudesta käytävään keskusteluun. Tähän me sosiaalidemokraatit olemme kiinnittäneet huomiota ja tästä on myös huomio tänään lähetetyssä tiedotteessa, jonka pääset lukemaan tästä linkistä.

Tallenteen keskustelusta Politiikkaradiossa pääset kuunteleman tästä linkistä.

 
Ø Perhevapaauudistus

SDP julkisti tällä viikolla oman perhevapaamallinsa. Malli pohjautuu kolmeen periaatteeseen: joustavuuden lisäämiseen, naisten työmarkkina-aseman parantamiseen ja isien oikeuksien vahvistamiseen.

SDP:n malli koostuu äitiysrahasta, ansiosidonnaisesta vanhempainrahasta – 3kk+3kk+6kk ja tasasauuruisesta vanhempainrahasta 12kk. Äitiysraha takaa äidille 28 päivän ansiosidonnaisen vapaan, jonka aloitusajankohdan saa itse päättää. Ansiosidonnaisessa vanhempainrahamallissa (3kk+3kk+6kk) kummallakin vanhemmalla on oikeus kolmen kuukauden pituiseen ansiosidonnaiseen vapaaseen. Tämän lisäksi on kuuden kuukauden ansiosidonnainen vapaa, jonka vanhemmat voivat jakaa haluamallaan tavallaan perheen tilanteen huomioiden. Näiden lisäksi SDP:n mallissa vanhemmilla on käytettävissä tasasuuruinen vanhempainraha 12 kuukaudelle, kuukausittain maksettava 600€ suuruinen vanhempainraha. Vanhempainvapaavuotta ei tarvitse käyttää kerralla, vaan etuutta voi käyttää joustavasti eri ajankohtina perheen tilanteen mukaan. SDP:n mallissa perhevapaauudistus toteutetaan asteittain vallitsevan taloustilanteen asettaman raamien mukaisesti.

Enemmän SDP:n perhevapaamallista puolueen verkkosivuilla tästä linkistä.

 
Ø Välikysymys ammatilliseen koulutukseen kohdistuvista leikkauksista

Oppositiopuolueet jättivät tässä kuussa yhteisen välikysymyksen ammatilliseen koulutukseen kohdistuvien leikkausten seurauksista ja koulutuksen eriavoistumisesta. Alla on kantani hallituksen harjoittamaan koulutuspolitiikkaan ja ammatillisen koulutuksen leikkauksiin.

Ammatillisen koulutuksen reformi pelastettava kaaokselta

Koulutukseen ehdotetut lisäleikkaukset ovat mahdottomia. Niiden tuloksena tulevat ikäluokat ovat heikommin koulutettuja kuin nyt työelämässä olevat. Taannumme, köyhdymme.

Leikkaukset heikentävät ammatillisen koulutuksen laatua rajusti. Täysipäiväinen ja korkealaatuinen ammatillinen koulutus on yhä vaikeampaa toteuttaa. Opettajat uupuvat yrittäessään tukea opiskelijoita riittämättömillä voimavaroilla. Opiskelijat turhautuvat, kun koulutustarjonnan puutteet ovat ilmiselviä.

Osaaminen on Suomen vahvuus. Toinen vahvuutemme on tasa-arvolle perustuva yhtenäisyys. Koulutusleikkaukset uhkaavat tätä yhteenkuuluvaisuuden tunnetta. Jos jopa neljäsosa ammatillisen koulutuksen toimipisteistä lakkautetaan, jää suuri osa peruskoulun lopettavista nuorista tyhjän päälle. Syrjäytymisen riski koskee erityisesti poikia ja nuoria miehiä. Heidän joukossaan on entistä enemmän niitä, joille ei kartu voimavaroja tulevaisuuden rakentamiseen.

Eri yhteyksissä on korostettu, että Suomen suurin sisäisen turvallisuuden uhka on juuri syrjäytyminen. Jos emme anna tilaisuutta niille, jotka toivovat käytännön ammattiin valmistumiseen johtavaa koulutusta, ajamme heidät ulos yhteiskunnasta. Sen hinta on kova ja sen hinnan maksaa koko yhteiskunta.

Pohjois-Pohjanmaalla, Oulun seudulla, nuorten ikäluokat ovat suuria ja ammatillisen koulutuksen kysyntä korkealla. Aloituspaikkoja tarvitaan. Toimipaikkaverkoston karsiminen johtaa kohtuuttoman pitkiin koulumatkoihin. Ja jos pitkän koulumatkan päässä ei ole täysipäiväistä ja täysipainoista opetusta, jää peruskoulun jälkeinen opiskelu kokonaan toteuttamatta. Elämä ajautuu kadulle ja kylänraitille, ruudun tuijottamiseen ja ajan tappamiseen.

Oppositioissa on valmiutta antaa tukea koulutusuudistukselle. Emme kuitenkaan voi olla hyväksymässä esityksiä, jotka ovat epäoikeudenmukaisia ja huonosti harkittuja. Kannatamme koulutuksen ja työelämän yhteyden vahvistamista, mutta emme hyväksy, että vastuuta sysätään työpaikoille ilman näkemystä, ilman suunnitelmaa, ilman voimavaroja.

Kirjalliset kysymykset

Oulun Kosmetologikoulun asema
Hallituksen valmistelemaan ammatillisen koulutuksen reformiin liittyen, olen jättänyt kirjallisen kysymyksen reformin vaikutuksista yksityisten oppilaitosten asemaan tutkintoon johtavan koulutuksen järjestäjänä. Hallituksen reformissa esitetään nykyistä järjestelmää muutettavaksi siten, että tutkintoon johtavaa koulutusta voivat järjestää vain järjestämisluvan omaavat oppilaitokset. Tämä tarkoittaisi sitä, että yksityiset oppilaitokset kuten Oulun kosmetologikoulu eivät voisi enää järjestää tutkintoon johtavaa koulutusta ilman vaadittavaa lupaa. Järjestämislupaa myönnettäessä huomioidaan oppilaitoksen kokonaiskoulutustarjonta, jonka vuoksi järjestämisluvan saaminen voi olla haaste niille oppilaitoksille, jotka ovat esimerkiksi erikoistuneet tarjoamaan tietyn alan koulutusta. Kirjallista kysymystä koskevaan tiedotteeseen pääset tästä.

Koulutukseen liittyen olen jättänyt myös toisen kirjallisen kysymyksen. Toisessa kirjallisessa kysymyksessä kysyn ammattikorkeakouluasteen yhteisöpedagogiikan ruotsinkielisen koulutuksen turvaamisesta. Suomessa ruotsinkielistä yhteisöpedagogiikan koulutusta on ainoastaan järjestänyt ammattikorkeakoulu Novia. Vuonna 2017 ei koulutusohjelmaan kuitenkaan enää oteta uusia opiskelijoita, vaan koulutusohjelma on määrä lakkauttaa. Kirjallisessa kysymyksessä pyydän selvitystä asianomaiselta ministeriltä siihen, onko hallitus tietoinen ruotsinkielisen opetuksen tilanteesta ja mitä hallitus aikoo tehdä turvatakseen ruotsinkielisen koulutuksen. Kirjalliseen kysymykseen pääset tästä.

 
Ø Sote-uudistus
Sote-uudistus on eittämättä kevään kuntavaalien yksi puhutuimmista aiheista. Eikä syyttä. Onhan sote-uudistuksessa kysymys isoista asioista. Tällä hetkellä vaikuttaa siltä, että sote-uudistuksen liittyy kuitenkin enemmän kysymyksiä kuin on vastauksia. Vailla selvennystä ovat kysymykset siitä, mitkä ovat paljon puhutun valinnanvapauden todelliset seuraukset, pystytäänkö kattavat sosiaali- ja terveyspalvelut turvaamaan, mitä tarkoittaa valinnanvapaus ja mitkä ovat valinnanvapauden kustannukset? Suomessa hyvinvointiyhteiskunnan peruskiviä on kattava julkinen terveydenhuolto. Tästä on pidettävä kiinni. SDP:n linja on, että julkisella sektorilla on oltava päävastuu palveluiden tuottamisessa ja järjestämisessä, jota yksityinen ja kolmas sektori voivat täydentää. Vastuuta terveydenhuollosta ei pidä ulkoistaa yksityiselle sektorille.

Näkemyksiäni sote-uudistuksesta blogissani tästä linkistä.

 
Ø Hossan kansallispuiston perustaminen

Suomen 100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi hallitus on päättänyt perustaa kansallispuiston Suomussalmen Hossaan. Tämä on hieno ele, koska onhan puhdas luontomme ja sen rauha maamme tavaramerkkejä ja erittäin tärkeitä matkailuvaltteja niin koti- kuin ulkomaisten matkailijoiden keskuudessa. On kuitenkin erikoista, että eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta on päätynyt kannattamaan hallituksen esityksestä poiketen metsästyksen helpottamista ulkopaikkakuntalaisille kansallispuiston alueella.

Olen itse maa- ja metsätalousvaliokunnan jäsen, mutta en kannata metsästysoikeuden laajentamista ulkopaikkakuntalaisille. Mielestäni se on tarpeeton; metsästysturisteille riittää metsästysmaita myös kansallispuistojen ulkopuolella. Kansallispuiston määritelmää ei pidä vesittää matkailijoiden silmissä hyväksymällä liian väljiä ja muista puistoista poikkeavia toimintaperiaatteita. Toimenpiteillä on vaikutusta ennen kaikkea talousalueelle saapuvien ulkomaalaisten matkailijoiden silmissä, jotka hakevat puhdasta luontoa sekä rauhaa metsästämisen sijaan. Suomussalmen Hossan juhlakansallispuiston arvolle sopii olla suomalaisten sekä kansainvälisten vieraiden silmissä mahdollisimman houkutteleva rauhoittumaan kutsuva luontoalue.

Kannanottoni kokonaisuudessaan pääset lukemaan tästä.

Kuva: Hossan kansallispuiston internetsivujen etusivu.
Kuva: Hossan kansallispuiston internetsivujen etusivu.

 
Ø Aiempia tapahtumia

Tarjan päivän tilaisuus

Kansainvälisen naistenpäivän aattona, tiistaina 7.3. järjestettiin Pikkuparlamentin Kansalaisinfossa Tarjan päivän tilaisuus Naisten aika. Ajatus vuosittain järjestettävästä Tarjan päivän tilaisuudesta sai alkunsa presidentti Tarja Halosen toimesta ja ensimmäisen kerran tilaisuus järjestettiin viime vuonna.

Tänä vuonna Tarjan päivän tilaisuus keräsi runsaan joukon kuulijoita Pikkuparlamentin Kansalaisinfoon. Tilaisuudessa järjestetyssä paneelissa yhdenvertaisuudesta ja tasa-arvosta olivat keskustelemassa presidentti Tarja Halonen, työ- ja tasa-arvovaliokunnan pj., kansanedustaja Tarja Filatov, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n puheenjohtaja, Päivi Niemi-Laine ja minä Demarinaisten puheenjohtajan ominaisuudessa.

Tarjan päivän tilaisuus Kansalaisinfossa 7.3.2017. Kuvassa presidentti Tarja Halonen ja Demarinaisten pj. Tytti Tuppurainen
Tarjan päivän tilaisuus Kansalaisinfossa 7.3.2017. Kuvassa presidentti Tarja Halonen ja Demarinaisten pj. Tytti Tuppurainen

 
Women of the World – festivaali Tampereella

Osallistuin sunnuntaina 12.3. Tampereella Women of the World – festivaalin yhteydessä järjestettyyn paneelin, jossa keskustelimme yhdessä Anneli Jäätteenmäen kanssa naisten asemasta politiikassa ja naisten osallistumisesta yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen.Totesimme että naisten täytyy uskoa omiin kykyihinsä ja että yhteistyötä tarvitaan.

Kuvassa vasemmalta Demarinuorten pj. Mikkel Näkkäläjärvi, Sanna Marin, Tampere-talon johtaja Pauliina Ahokas ja Tytti Tuppurainen.
Kuvassa vasemmalta Demarinuorten pj. Mikkel Näkkäläjärvi, Sanna Marin, Tampere-talon johtaja Pauliina Ahokas ja Tytti Tuppurainen.

 
ØTulevia tapahtumia

– La 25.3. klo 13 Kempeleen Työväenyhdistyksen 80-vuotisjuhla, Ylikylän yhtenäiskoulu, Kempele.

– La 25.3. klo 16-18 Oulun demareiden kuntavaaliehdokkaita tavattavissa Konst o. delissä (Hallituskatu 7, Oulu) järjestettävässä tilaisuudessa ”Onko Oulu edistyksellinen kaupunki?”. Lisätietoja tilaisuudesta tästä linkistä.

– Ma 27.3. klo 17 Kuntavaalipaneeli Haapavedellä.

– La 1.4. klo 12-13.30 Suuri vaalikeskustelu, Valkean lava, Oulu.

– Su 9.4. Kuntavaalien varsinainen äänestyspäivä, ennakkoäänestys 29.3.-4.4.

– La 22.4. SDP:n Oulun piirin piirikokous Kajaanissa.

Kommentit

  1. Hei,
    haluaisin tietää, miten perhevapaauudistuksessa toteutuisi WHO:n suositus kuuden kuukauden mittaisesta täysimetyksestä ja ylipäätään imetyksen toteutumisesta?

    Terveisin Arja Pihlajaniemi

Jätä kommentti