Kalevan mielipide: Vael­lus­ka­lo­jen asiaa edistetään yhteistyöllä

Vaelluskalojen elinolot ovat minulle, kuten monelle meistä suomalaisista, tärkeä asia. Aihe onkin ollut vilkkaan keskustelun kohteena viime aikoina. Keskustelussa on käynyt selväksi, että asiaan liittyy useita osapuolia ja ristikkäisiäkin tavoitteita (Kaleva 9.3.). Vastuullisen päätöksentekijän on punnittava eri näkökulmia ja löydettävä yhteistä etua parhaiten palveleva ratkaisu.

Sanna Marinin hallitus on ohjelmassaan sitoutunut käynnistämään kansallisen ohjelman vaelluskalakantojen elvyttämiseksi. Kalojen luontaista kiertoa palautetaan muun muassa purkamalla vaellusesteitä, kunnostamalla kalojen lisääntymisalueita sekä toteuttamalla ohitusratkaisuja. Toimenpiteet tehdään laajalla yhteistyöllä, koska ilman paikallisten asukkaiden ja asianosaisten mukanaoloa niiltä puuttuu oikeutus.

Vesivoiman ja luonnon monimuotoisuuden välille on löydettävissä tasapaino. Yhteistyöhankkeilla on saatu hyviä tuloksia vaelluskalojen elinehtojen parantamisessa. Oulujoella valtio-omisteinen Fortum keskustelee paikallisten sidosryhmien kanssa seuraavista askeleista Oulujoen kalatalouden kehittämiseksi.

Vaelluskalojen osittainen luonnonkierto perustuu kiinniottoon Montassa ja ylisiirtoon sekä istutuksiin. Hyrynsalmen reitin järvitaimenen luontaista elinkiertoa voitaisiin tukea kalatieratkaisulla sekä jatkaa poikastuotantoalueiden kunnostuksia yhteistyössä asianomaisten kanssa.

Kemijoella Lapin liiton vaelluskalatyöryhmä on laatinut kattavan toimenpidesuunnitelman Kemi- ja Ounasjokien vesistöalueen vaelluskalakantojen elvyttämiseksi. Valtion omistajaohjaus tukee näitä aloitteita vahvasti.

Minulle kalastus on osa pohjoista elämäntapaamme. Hallitus ja johtamani valtion omistajaohjaus haluavat parantaa vaelluskalojen elinoloja tasapainoisella tavalla.

On muistettava, että joet ovat erilaisia ja näin ollen myös keinot, joilla vaelluskaloja voidaan palauttaa ovat erilaisia. Hyviä ratkaisuja kannattaa etsiä tapaus- ja vesistökohtaisesti. Kansallisesti voisimme miettiä yhteistä ymmärrystä siitä, että rajalliset voimavarat keskitettäisiin niihin jokiin, joissa on parhain mahdollisuus elinvoimaisiin kalakantoihin.

Monipuolisten kalastusmahdollisuuksien turvaaminen ja vaelluskalan, tuon jokiemme helmen, elinvoiman vahvistaminen, tarjoaa hyvinvointia laajalle joukolle suomalaisia ja kunnioittaa pohjoista elintapaamme. Tämä on yhteinen asia.

Kirjoitus on julkaistu 12.3.2020 Kalevassa ja Lapin Kansassa.

Kommentit

Jätä kommentti