Kalastusmaksujen korotus on riskialtis

Hallituspuolueiden voimin vietiin kalastuslakiin muutos, jossa kalastuksesta perittävää kalastonhoitomaksua korotetetaan peräti 15 prosenttia. Korotus tehdään hätäisesti, sillä kalastuslain uudistus toteutettiin vasta viime vaalikaudella ja uusi kalastuslaki on ollut voimassa vasta vähän aikaa.

Erityisen kestämätöntä on se, että keskustajohtoinen hallitus kanavoi korotuksesta saadut yli miljoonan euron lisävarat ainoastaan kalavesien omistajille maksettuihin korvauksiin. Tälle ei ole perusteita. Viehekalastuksen räjähdysmäisestä kasvusta ei ole viime vuosien ajalta minkäänlaista näyttöä, joten perusteita omistajakorvausten lisäämiselle ei ole.

Maksukorotusten sijaan olisi tullut kiinnitettää entistä enemmän huomiota kalastusharrastuksen lisäämiseen sekä kalastonhoitomaksun maksamatta jättäneiden kalastajien neuvonnan ja valvonnan tehostamiseen maksukertymän nostamiseksi. Esimerkiksi vuonna 2013 vain noin puolet maksuvelvollisista maksoi kalastonhoitomaksun Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen mukaan. Maksuhaluttomuuden syinä olivat tiedonpuute, kalavesien tila ja maksun unohtuminen.

Vapaa-ajankalastajat ovat usein kalakantojen innokkaita suojelijoita. Kalakantojen hoitamisen tärkeydestä varmasti kaikki ovat yksimielisiä. Tehokkain keino on luontaisen lisääntymisen edistäminen ja kalojen elinympäristöjen kunnostaminen sekä vaelluskalojen kohdalla nousuesteiden poistaminen.

Kalastuspolitiikassa keskeistä on turvata myös maa- ja vesialueita omistamattoman kansanosan pääsy virkistäytymään ja harrastamaan tuhansille järvillemme ja kalaisille joille. Tähän liittyy kalastuksen lisäksi myös muuan muassa kaavoituspolitiikka ja tavoite vapaista rannoista.

Suomen 1.6 miljoonaan vapaa-ajankalastajan mahdollisuudet harrastaa tulee turvata kestävästi ja kalakantojen suojelua edistäen. Kohtuuttomat maksukorotukset eivät tätä tue.Yritys paikata maksuhaluttomuuden kasvattamaa aukkoa on riskialtis. Nousu saattaa herättää vastahankaa ja vähentää halukkuutta entisestään. Ollaan pian kierteessä. Käykö kalastusmaksuille kuin koiraverolle: maksajat vähenevät ja lopulta koko maksu poistetaan. Kalakantojen hoitoon ja vesialueiden kunnossapitoon jää entistä vähemmän varoja.

Kommentit

  1. Tuo ’kalastonhoitomaksu’ on kyllä tosi härskiä vesistöissä, joihin ei ole koskaan eikä todennäköisesti tulla koskaan esimerkiksi istuttamaan mitään kalakantoja. Kalakannat voivat niissä yleensä hyvin ja lisääntyvät luontaisen järjestyksensä mukaisesti. Eihän se nyt saatana voi olla niin, että lakiin perustuen rahaa kerätään vapaa-ajan kalastajilta ym ilman minkäänlaista vastinetta kalastuskunnan puolelta!

Jätä kommentti