Kainuun elinvoima

Kainuun elinvoima

Talvivaaran kaivosyhtiön konkurssi sai eduskunnassa aikaan hartaan tunnelman – hartaan, mutta ei hautajaisten tunnelman. Eduskunta oli yksimielinen siitä, ettei Kainuun anneta vajota. Nyt on aika muokata tämä yhteishenki teoiksi.

Talvivaaran työpaikoista ei pidä vielä konkurssinkaan edessä luopua. Nyt on etsittävä omistaja, joka turvaa työpaikkoja ja huolehtii siitä, ettei kaivosalueesta tule ympäristökatastrofia.

Valtion myötämielen pitää näkyä Kainuussa valtion laitosten läsnäolona. Kaavailut Kainuun käräjäoikeuden lakkauttamisesta on lopetettava alkuunsa: oikeuslaitos on jokainen valtion ydintä eikä sitä ydintä saa Kainuussa ontoksi kovertaa.

Toinen valtion perustoiminto on maanpuolustus. Kainuun prikaatia on kehitettävä paitsi pitämällä se vahvana varusmieskoulutuksen keskuksena myös tuomalla sinne uusia toimintoja esimerkiksi pohjoismaisen puolustusyhteistyön edistämiseksi.

Olemassa olevan työn ohella on luotava valmiuksia uudelle työlle ja osaamiselle. Kainuun ammattikorkeakoulu on välttämätön maakunnan koulutetun työvoiman saamiselle ja aluekehityksen edistämiselle. Nuoret pysyvät vain sellaisilla seuduilla, joilla on tarjolla koulutusta ja koulutuksen jälkeen työtä ja toimeentuloa.

Kainuulla on pitkät perinteet selviämisessä. Sillä on arvokas historia koko maan mittapuulla arvioiden. Esimerkiksi käy vaikkapa sen työväenliikkeen historia, joka on ikuistettu Kiannon teksteissä ja jota tänään kokoonnutaan muistamaan Kajaanin työväenyhdistyksen 120-vuotisjuhlissa.

Kommentit

Jätä kommentti