Jo riittää! – Lainsäätäjän on herättävä vanhustenhuollon hätään

Utajärvi on pieni, alle 3000 asukkaan kunta Oulunkaaren alueella. Sukuni isän puolelta on sieltä lähtöisin.

Nyt Utajärvi nousi valtakunnan julkisuuteen, kun jälleen yksi yksityisen hoivabisneksen rimanalitus vanhustenhuollossa paljastui. Valvira päätti äskettäin keskeyttää Attendon Hoivakoti Kirkkopuiston toiminnan.

Yksityinen hoivabisnes ja inhimillinen vanhuus tuntuu sopivan huonosti yhteen. Yksityinen liiketoiminta pyrkii voitontavoitteluun. Kuitenkin kun kyse on perusoikeuksista, menee ihminen aina edelle.
Kuinka paljon voimme tukeutua yksityisiin toimijoihin, kun kyse on yhteiskunnan kaikkein heikommassa asemassa olevista, vanhuksista, vammaisista ja muista puolustuskyvyttömistä?

Yksityinen palveluntuottaja on hyvä renki, mutta huono isäntä. On hyvä kysymys olemmeko jo antaneet liian paljon valtaa markkinoille. Esimerkiksi Oulussa peräti 82 prosenttia vanhusten tehostetusta palveluasumisesta on yksityisten tuottamaa.

Joukossa on monia pitkään kaupungissa toimineita tahoja, kuten Diakonissalaitoksen säätiö tai hoivaa tarjoava Mäntykoti, mutta nyt markkinat ovat keskittymässä ylikansallisille yhtiöille.

Valtaosa niistä toimii sääntöjen mukaan, mutta joukossa on myös mustia lampaita. Hoitoalan työntekijät tekevät parhaansa ja enemmänkin, mutta ilman sitovaa lainsäädäntöä eivät resurssit yksinkertaisesti riitä. Kyse on hoitajamitoituksesta ja riittävästä laadunvarmistuksesta. Lakia on korjattava.
Vastuu ihmisten hyvinvoinnista on viime kädessä yhteiskunnalla. Katto yksityistämisessä on tullut vastaan. Vanhustenhuoltoon tarvitaan enemmän julkista vastuuta.

Oulussa SDP on esittänyt, että kaikille tehostetun palveluasumisen piirissä oleville vanhuksille tehtäisiin vanhuspalvelulain mukainen palvelutarpeen arviointi. Moni saattaa olla tosiasiassa hoivan tarpeessa. Esitämme myös, että yhä kotona pärjääville, kotipalvelun piirissä oleville ikäihmisille tarjottaisiin kuntoutusliikunnan palveluja. Se tukisi ikäihmisen toimintakyvyn säilymistä.

Oulussa palveluiden valinnassa käytetään palveluseteliä. Järjestelmä on paikallaan, kunhan valittavana on myös julkinen palvelu.

Selvää on, että valvontaa on lisättävä. Hyvä, että Oulussa on käytössä kenen tahansa tehtävissä oleva vanhustensuojeluilmoitus (vrt. lastensuojeluilmoitus), mutta tarvitaan viranomaisten tehokkaampaa valvontaa. Valtakunnallinen vanhusasiavaltuutetun virka on perustettava.

Kysymys on arvoista. On kunnia-asia huolehtia heistä, jotka ovat tämän maan rakentaneet. Tämä maa on hyvää maa niin kauan, kuin huolehdimme kaikista apua tarvitsevista.

Kommentit

Jätä kommentti