Jengirikollisuutta on ehkästävä ennakolta pehmeästi ja tarvittaessa kovaa

Kenenkään lapsesta ei pidä tulla Suomessa jengirikollista. Jengirikollisuuden ehkäisemiseksi tarvitaan sekä kovia että pehmeitä keinoja. Ratkaisevan tärkeää on eri ammattiryhmien, kuten sosiaalityöntekijöiden, nuorisotyöntekijöiden ja poliisi tehokas yhteistyö. 

Jengiytymiseen voidaan tarttua ja sitä voidaan ehkäistä kahdella tavalla:

Estetään ongelmat ennalta

Ennaltaehkäisy on tässäkin tapauksessa kaikkein helpointa ja tehokkainta. Nuorten syrjäytymistä on estettävä tukemalla perheitä, varsinkin jos perheellä on erityishaasteita. 

Varhaiskasvatus on lapsen oikeus. Erityisesti maahanmuuttajaperheiden lapset olisi tärkeää saada kattavasti varhaiskasvatuksen piiriin.

Nuoret, jotka oireilevat tai ovat vaarassa, on tavoitettava ja heitä on autettava nuorisotyön keinoin ja esimerkiksi moniammatillisen ankkuri-yhteistyön kautta. 

Pienempiin rikoksiin syyllistyneiden kohdalla on panostettava ensisijaisesti seuraamusten nopeuteen ja konkreettisuuteen pikemminkin kuin ankaruuteen. Nuoren kierre on katkaistava ennen kuin se pääsee syntymään.

Rikollisten kova ydin on saatava erilleen riskissä olevista nuorista. Tämä edellyttää valmiutta myös pitempiin vankeusrangaistuksiin ja muihin koviin keinoihin. 

Käytetään kovia keinoja kun tarve vaatii

Jengirikollisuuteen on voitava puuttua vahvasti myös oikeudessa. Suomen lain mukaan rikokseen yllyttänyt tuomitaan kuten rikoksen tekijä. Tätä kautta jengeissä määräävässä asemassa olevat ovat rikoksiin yllyttäjät ovat vastuussa teoistaan ja tilaamistaan rikoksista, myös alaikäisille toimeksiannetuista rikoksista. 

Jos yhteiskunta näyttää rikollisten edessä heikolta tai keinottomalta, se saa rikolliset näyttämään vahvoilta ja lisää jengien ja rikollisen elämäntavan vetovoimaa riskialueella olevien nuorten silmissä. Näin ei saa antaa tapahtua. 

Vankilan pitää olla paikka, jossa rikollisen polun voi katkaista. Tämä jo siitä syystä, ettei kaikista rikoksista tule elinkautista – ja vankilavuodet paaduttavat nuoria rikoksentekijöitä. Siksi myös sosiaalityö ja nuorisopsykiatria ovat tärkeä osa keinovalikoimaa. Vankilakierteestäkin pitää olla tarjolla tuettu tie ulos takaisin yhteiskunnan jäseneksi.

Kommentit

Jätä kommentti