Investointeja hyvinvointiin ja ihmisten arjen asoihin

Eduskunta käsitteli tänään hallituksen valmistelemaa julkisen talouden suunnitelmaa eli valtion varainkäyttöä vuosille 2023–2026. On tärkeää, että nyt tehtävillä päätöksillä pystytään vahvistamaan Suomen ja suomalaisten hyvinvointia ja turvallisuutta sekä luomaan näkymää valoisasta huomisesta.

✅Pääministeri Marinin hallituksen työn tärkein päämäärä on suomalaisten hyvinvoinnin lisääminen. Iso askel eli sote-uudistus on saatu jo toteutettua. On tärkeää, että hyvinvointialueiden toiminnan käynnistämiseen varataan nyt riittävä rahoitus. Olen hyvilläni siitä, että myös kauan odotettu seitsemän päivän hoitotakuu toteutuu. Hoitotakuuseen varataan 95 miljoonaa euroa vuodelle 2023. Jatkossa määräraha nousee 130 miljoonaan euroon.

➡️Korona, talousvaikeudet sekä työelämän ja opintojen kuormittavuus ovat lisänneet suomalaisten mielenterveysongelmia. Näiden ratkaisemiseksi on haettava kiireesti uusia ratkaisuja. Koen tärkeäksi, että hallitus on lisäämässä työkyvyn tuen palveluihin sekä mielenterveyttä vahvistaviin toimiin yhteensä 15 miljoonaa euroa seuraavina vuosina. Etenkin opiskelijoiden jaksamiseen on kiinnitettävä huomiota. Hallituksen päättämä miljoonan euron vuosilisäys opiskelijoiden mielenterveyspalveluihin tulee tarpeeseen.

➡️Suomen menestys ja hyvinvointi perustuvat ennen kaikkea osaamiseen, innovaatioihin ja investointeihin. Koen välttämättömäksi, että hyvään ja laadukkaaseen koulutukseen panostetaan kaikilla asteilla. On hienoa, että hallitus on päättänyt vahvistaa ammatillisen koulutuksen rahoituspohjaa 50 miljoonalla eurolla ensi vuodesta alkaen. Myös varhaiskasvatukseen tehtävä 15 miljoonan euron pysyvä lisärahoitus on tärkeä panostus. Meidän on varmistettava, että jokainen lapsi saa tarvitsemansa tuen aina varhaiskasvatuksesta koulutielle.

➡️Viranomaisten resurssit ja toiminta on turvattava siten, että apua saa silloin, kun sitä tarvitsee. On hienoa, että hallitusohjelmatavoite 7500 poliisista saavutetaan jo tänä vuonna. Poliisin määrärahoihin varataan lähivuosille 9 miljoonan euron korotus. Myös Suomen rajaturvallisuudesta on pidettävä kaikissa olosuhteissa huolta. Rajavartiolaitoksen lisärahoitus ja rajavartijamäärän kasvattaminen noin sadalla rajavartijalla on tärkeää nykyisessä maailmantilanteessa.

➡️Samalla, kun Suomi jatkaa Ukrainan tukemista sodan keskellä, on varauduttava konfliktin laajempiin vaikutuksiin. Hallitus tekee siksi merkittäviä panostuksia maanpuolustukseen, kyberturvallisuuteen ja sotaa Ukrainasta pakenevien auttamiseksi. Myös EU-tasolla on jatkettava tiivistä yhteistyötä Ukrainan tukemiseksi ja sotaa pakenevien pakolaisten auttamiseksi. Ukrainan asia on myös meidän asiamme.

Kommentit

Jätä kommentti