Inhimillinen vanhuus on ihmisoikeus

Inhimillinen vanhuus on ihmisoikeus

SDP julkisti tänään ikäpoliittisen ohjelman, joka on ollut valmistelussa jo pitkään ennen vanhustenhuollosta noussutta kohua.

Sivistyneessä yhteiskunnassa arvostetaan kaikenikäisiä ihmisiä ja ymmärretään, että jokaisella on oma tärkeä paikkansa. Jotta arvostus ikäihmisiä kohtaan näkyisi myös käytännön arjessa, tarjoaa SDP ratkaisuja ikäihmisten elämässä kohtaamiin ongelmiin.

SDP:n ikäpoliittisen ohjelman perusajatuksena on, että hyvässä yhteiskunnassa tarvitaan kaikkia ja kaikenikäisiä ihmisiä. Keskeiset periaatteet ikäihmisten palveluja suunniteltaessa ovat ihmisarvo, itsemääräämisoikeus, yksilöllisyys, oikeudenmukaisuus, yhteisvastuu, tasa-arvo ja osallisuus.

SDP:n ikäpoliittisen ohjelman voi tiivistää viiteen teemaan: hyvä terveys, hyvä koti, hyvä arki, hyvä hoiva ja hyvä turva.  Se, mitä nämä ihmiselle itselleen käytännössä merkitsevät, vaihtelee jokaisen elämäntilanteen mukaan. Mutta jokaiselle ikäihmiselle on taattava näihin perusedellytykset.

SDP:n ikäpoliittiseen ohjelmaan pääset tutustumaan tästä.

***

Demarinaisten kannanotto 31.1.2019
 
Itsenäinen ja arvokas elämä on ihmisoikeus koko elämänkaaren ajan
 
Hyvä ikäpolitiikka ottaa väestön vanhenemisen huomioon jokaisella toiminnan tasolla; vanhuus ei ole vain sosiaali- ja terveyskustannus. Hyvän ikääntymisen ainekset muodostuvat osallisuudesta, vaikutusmahdollisuuksista, toimintakyvyn ja terveyden ylläpidosta ja edistämisestä sekä hyvästä ja turvallisesta elinympäristöstä.

Viime aikoina olemme saaneet kuulla huolestuttavia uutisia yksityisen sektorin hoivapalveluista. Kun kylmä voitontavoittelu on asetettu hoivapalveluiden laadun edelle, ollaan tilanteessa, jossa pahimmiksi kärsijöiksi joutuvat hoitoa tarvitsevat vanhukset. ”On väärin, että oman kortensa hyvinvointiyhteiskunnan rakentamiseen kantaneet, joutuvat elämänsä loppupuolella kärsimään lähes epäinhimillisissä olosuhteissa, hoivatyötä ei voi alistaa voitontavoittelulle”, täsmentää Demarinaisten puheenjohtaja Tytti Tuppurainen.

Rajun yksityistämisen ja voitontavoittelun sijaan ensisijalle on laitettava ihminen – avuntarvitsija ja hoitohenkilökunta. Jo vuosien ajan on puhuttu riittämättömistä hoitohenkilökunnan resursseista hoiva-alalla. On välttämätöntä, että lakiin kirjataan hoitajamitoitus siten, että se on 0,7. Tällöin pystytään varmistamaan, että hoidettavat saavat tarvitsemaansa hoitoa ja hoitohenkilökunta ei uuvu.

Pelkkiä numeroita tuijottamalla ei hoidon laatu parane, vaan palvelut on räätälöitävä yksilön tarpeiden mukaisesti. Tällaisia palveluita ovat esimerkiksi ikäihmisten muistia ja liikuntakykyä ylläpitävä toiminta. Tärkeää on myös järjestää toimintaa, joka ennaltaehkäisee yksinäisyyttä ja syrjäytymistä.
 
Esperi Caren kaltainen toiminta osoittaa, että tarvitsemme valtakunnallisen vanhusasiavaltuutetun viran.  Itsenäinen ja arvokas elämä on ihmisoikeus koko elämänkaaren ajan, muistuttaa kansanedustaja Tytti Tuppurainen.

Kommentit

Jätä kommentti