Ilmastonmuutos on otettava tosissaan

IPCC:n 8.10. ilmastoraportti on viimeinen muistutus siitä, että ilmastonmuutoksen torjuminen on otettava tosissaan.

Raportin mukaan ilmaston lämpeneminen on pysäytettävä 1,5 asteeseen, jotta jäätiköt ja edes osa koralliriutoista saataisiin pelastettua. Tämä vaikuttaisi myös merenpinnan nousuun ja tällöin 10 miljoonaa ihmistä vähemmän altistuisi nousun aiheuttamille riskeille.

Me kaikki nautimme luonnossa liikkumisesta. Näin syksyllä se on erityisen energisoivaa. 🍁

Puhdas ja monimuotoinen luonto on turvattava myös tuleville sukupolville – ihan kaikille.

Ympäristövaikutukset on siksi huomioitava kaikessa päätöksenteossa ja haittavaikutuksien syntyä luonnolle on estettävä.

Kaivosten-, turpeen- ja soranoton tiedetään vaikuttavan laajoilla alueilla eläimistön ja kasviston muutoksiin. Vaikuttavuustutkimuksilla on estettävä, että lajistojen monimuotoisuus ei romahda teollisuuden kustannuksella.

Järvien kalakantojen häviämiseen on vaikuttanut äyriäislajiston muuttuminen suolaantumisen, raskasmetallien ja ympäristömyrkkyjen takia. Ihmisten sairastumisalttius kasvaa, kun monipuolisen ja puhtaan ravinnon saanti on uhattuna.

Lainsäädäntö on saatava tasolle, jolla estetään Talvivaaran tyyppisten kaivosalueiden ja turpeen- tai soranottoalueiden aiheuttamat haitat. Yhdenkään kaivoshankkeen tai muun luonnon monimuotoisuutta heikentävän suunnitelman ei tule edetä, ennen kuin on varmistettu niiden vaikutukset pohjavesiin ja elinympäristöön. On varmistettava ympäristötuhojen ehkäisy jo ennakkoon.

Kaivoslakia on muutettava siten, että luonnonvarojen hyöty jää ensisijaisesti yhteiskuntamme käyttöön. Vesien rehevöitymiskehitystä on hidastettava. Pohjavesien ja maaperän tila on turvattava vahvalla kansainvälisellä yhteistyöllä ja haitallisten aineiden päästöjen ehkäisyllä.

Lyhytnäköinen voitontavoittelu ei saa mennä ympäristönsuojelun edelle. Lisääntyvää haittaverotusta on käytettävä päästöjen vähentämiseen ja ympäristönsuojelun rahoittamiseen. Ympäristövastuusta on huolehdittava tuotantoketjun alusta aina loppukäyttäjään asti.

Meillä on vain tämä yksi maapallo. Pidetään siitä huolta! 🌍

Kommentit

  1. Kaivosasioista, niiden vaikutuksesta ympäristöön ja Suomen käsittämättömän löperöstä niitä koskevasta lainsäädännöstä olen täysin samaa mieltä. Niille me voimme ja meidän täytyy tehdä jyrkkiä ja tehokkaita toimia. Mutta nuo korallit, merenpinnan nousut ja puolettoista asteet. Kuinka paljon oikeasti luulet täällä kotosuomessa tehtävillä näpertelyillä vaikutettavan globaalilla tasolla? Meillä jo nyt hyvin hoidetut metsät ovat merkittäviä hiilinieluja, ja suomalaiset eivät todellakaan rasita maapallon ekosysteemiä hillittömällä lisääntymisellä. Koeta nyt antaa edes vähän armoa suomalaiselle veronmaksajalle: ei meidän tarvitse pelastaa muuta maapalloa!

Jätä kommentti