Ikäihmisten palvelut ovat kuntavaaliasia

Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimuksen mukaan ihmiset pitävät vanhustenhuoltoa kuntavaalien tärkeimpänä kysymyksenä. Äänestäjiä koetetaan nyt oikaista sanomalla, että tulossa oleva sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistus (sote) siirtää palveluiden järjestämisen maakuntiin. Ikäihmisten palvelut ovat kuitenkin kuntavaaliasia.

Julkisissa palveluissa on oltava sääntönä, että palveluita koskevat päätökset tehdään mahdollisimman lähellä ihmisiä, mahdollisimman lähellä palveluiden tarvitsijoita. Vanhuspalveluissa tämä on erityisen tärkeää.

Vanhuspalvelulaissa säädetään ikäihmisten oikeudet, kuten oikeus saada tukea kotiin niin kauan kuin kotona asuminen on mahdollista sekä oikeus riittävään hoitajamitoitukseen, kun on aika siirtyä muualle asumaan palveluiden piiriin. Asioiden varsinaisten käytännön järjestelyiden tulee tapahtua mahdollisimman lähellä tavallisia ihmisiä.

Kunta on oikea taso päättää vanhuspalveluiden järjestämisestä. Kunta on niin ikäihmiselle kuin omaisillekin läheinen ja ymmärrettävä kokonaisuus. Se on paikka, jossa on asuttu ja eletty ja jonka päätöksiä on pystynyt seuraamaan.

Ajatus siitä, että sote-uudistus siirtää vanhuspalvelut aiempaa etäämmälle herättää aiheellista huolta. Mikä on se maakuntataso, joka asiat järjestää? Onko entistä suurempi riski, että maakunnallinen järjestäminen merkitsee vanhusten siirtoa pois kotikunnastaan, pois omaistensa ja läheistensä luota? Organisoidaanko kotiin annettavat palvelut ja omaishoidon tukipalvelut jopa satojen kilometrien päästä?

Oulussa lähes 92% yli 75-vuotiasta asuu kotona. Kotipalveluiden järjestäminen koskettaa isoa joukkoa ikäihmisiä. Etenkin muistisairaiden kohdalla on huolehdittava palveluiden jatkuvuudesta. Vanhukset ansaitsevat hyvää ja inhimillistä palvelua.

Sote-uudistus voidaan toteuttaa hyvin. Se edellyttää kuitenkin, että otetaan ihmiset etusijalle ja jätetään uusien byrokraattisten hallintomallien rakentelu toiselle sijalle.

Tytti Tuppurainen
Kaupunginvaltuutettu ja ehdokas, sd.
Oulu

Kirjoitus on julkaistu Kalevan Vaalipuheet-palstalla sunnuntaina 26.3.2017

Kommentit

Jätä kommentti