Hyvää Kesää, Ystävät!

Hyvät Ystävät!

Tänään oli eduskunnan kevätkauden viimeinen istunto. Suuren valiokunnan työ kuitenkin jatkuu ja valiokunta kokoontuu vielä heinäkuussa.

Kuluvalla viikolla on ehtinyt tapahtua paljon, päällimmäisenä eilen torstaina (29.6.) perustuslakivaliokunnan antama lausunto maakunta- ja sote-uudistuksesta. Tämän lisäksi eduskunnassa on käsitelty tällä viikolla myös muun muassa ammatillisen koulutuksen reformia ja keskusteltu talouspolitiikasta. Näistä aiheista enemmän tässä uutiskirjeessä ja lopussa tuttuun tapaan listattuna tulevat tapahtumat.

Ø Perustuslakivaliokunnan kanta maakunta- ja sote-uudistukseen: pakkoyhtiöittäminen ei ole mahdollista
Eduskunnan perustuslakivaliokunta antoi lausuntonsa eilen torstaina (29.6.) hallituksen esitykseen maakunta- ja sote-uudistuksesta.

Valiokunnan kanta on selvä: sote-uudistukseen liittyvä valinnanvapauslaki on valmisteltava uudelleen. Perustuslakivaliokunta toteaa lausunnossaan muun muassa, ettei sote-uudistus turvaisi kaikissa tilanteissa kaikille yhdenvertaisesti sote-palveluita. Lisäksi perustuslakivaliokunnan mukaan hallituksen esittämä maakunnan velvollisuus terveydenhuollon palveluiden pakkoyhtiöittämisestä on perustuslain vastainen. Perustuslakivaliokunta kiinnittää lausunnossaan huomiota myös valinnanvapausjärjestelmän käyttöönoton aikatauluun. Lausunnossa huomioidaan, että aikataulu on epärealistinen ja voisi johtaa sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmän ajautumiseen akuuttiin kriisiin keväällä 2019. Valiokunnan mukaan valinnanvapausjärjestelmän käyttöönoton tulee tapahtua vaiheittain porrastetusti.

Eduskunnan tiedotteen perustuslakivaliokunnan lausunnosta pääset lukemaan tästä ja perustuslakivaliokunnan lausunnon tästä linkistä.

SDP:n kanta on, että nykyistä sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmää on uudistettava, mutta se on tehtävä vastuullisesti ja hallitusti. Julkisella sektorilla tulee jatkossakin olla päävastuu palveluntuottamisesta eikä julkisia palveluita pidä pakkoyhtiöittää ja saattaa markkinaehtoiseksi.

SDP suhtautuu myönteisesti valinnanvapauden lisäämiseen, mutta se on toteutettava nykyistä järjestelmää kehittämällä tarkasti arvioitujen kokeilujen kautta niin, että samanaikaisesti voidaan lisätä palveluiden integraatiota ja eheyttä.

Nyt kun perustuslakivaliokunta on palauttanut sote-uudistuksen valinnanvapautta koskevan lain uudelleen valmisteltavaksi, on hyvä palauttaa mieleen koko sote-uudistuksen alkuperäiset tavoitteet ja varmistaa, että uudistus tulee vastaamaan perustuslain vaatimuksia.

Ø Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2018-2021
Tämän viikon tiistaina (27.6.) eduskunnassa keskusteltiin talouspolitiikasta valtioneuvoston selonteon julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2018-2021 puitteissa.

Suomen talous ja Suomen hyvinvointi riippuvat kansainvälisen talouden kehityksestä. Ilman kansainvälistä kysyntää meillä ei ole vientiä, jolla maksamme elintasoomme kuuluvan tavaroiden ja palveluiden tuonnin. Suomen suhdannevaihteluiden perussyynä on usein juuri kysynnän lasku tai nousu tärkeimmissä vientikohteissamme.

Hallitusta ja hallituksen talouspolitiikkaa ei silti voi vapauttaa vastuusta. Se on avainasemassa, kun sopeudumme kansainvälisen talouden muutoksiin. Se on myös avainasemassa, kun pidämme huolta pitkän aikavälin kasvuedellytyksistä.

Kansainvälisiin suhdanteisiin sopeutumisen sijaan hallitus on valinnut linjansa katsoen poliittista tarkoituksenmukaisuutta. Leikkaukset tehtiin siinä toivossa, että ne unohtuvat vaaleihin mennessä. Rakenteellisissa toimissa pääpaino on ollut hallituspuolueiden mielitekojen toimeenpanossa.

Suhdannesopeutusta tärkeämpää on kuitenkin tulevaa kasvua turvaava rakennepolitiikka. Kun nyt puhumme hyvästä suhdannetilanteesta, puhumme kahden prosentin kasvusta ja uutena normaalina pidämme noin prosentin kasvua. Nämä luvut eivät riitä turvaamaan julkisen talouden kestävyyttä ja kotitalouksien odotuksia tulevasta ansioiden noususta. Pettymyksiä on luvassa, niin palveluiden tasoon kuin tulevaan verotukseenkin.

Lue lisää eduskunnan täysistunnossa tiistaina 27.6.2017 pitämästäni puheenvuorosta tästä linkistä.

Ø Ammatillisen koulutuksen reformi
Tällä viikolla eduskunnassa käsiteltiin myös hallituksen esitystä ammatillisen koulutuksen reformista.

Kyseessä on merkittävä reformi. Uudistuksessa on paljon hyvää, ja kaiketi kentällä on tietoisuus siitä, mitä tuleman pitää, mutta kipukohtia kuitenkin on.

Keskeisin huoli hallituksen esittämässä ammatillisen koulutuksen reformissa liittyy uudistuksen tavoitteisiin suhteessa käytettävissä oleviin resursseihin. Hallitus on tekemässä merkittäviä muutoksia ammatilliseen koulutukseen samaan aikaan kun koulutukseen tehdään huomattavan suuria leikkauksia. Valtion vuoden 2017 tulo- ja menoarviossa ammatilliseen koulutukseen kohdistettiin 190 miljoonan euron leikkaus. Tämä on tarkoittanut irtisanomisia ja muun muassa tärkeän lähiopetuksen vähentämistä. Leikkauksilla on ollut vaikutusta työilmapiiriin. Irtisanomisten myötä on muiden työtaakka kasvanut. Kiire ja kuormittavuus ovat lisääntyneet, mikä heijastuu kielteisesti opetukseen ja sitä kautta oppimistuloksiin

Lisäksi on syytä huomauttaa, että hallituksen esityksessä ei työpaikoille olla kohdistamassa erillisrahoitusta siitä huolimatta, että hallituksen esityksessä työelämän vastuulle ollaan siirtämässä huomattava osa koulutuksen kokonaisuudesta. Tämä antaa aihetta kysyä, miten työpaikoilla kyetään turvaamaan laadukas opiskelijan ohjaus, henkilökohtainen kohtaaminen ja tuki oppimiselle.

Jotta uudistukset voidaan onnistuneesti toteuttaa, on huolehdittava riittävästä rahoituksesta ja muista resursseista.

Eduskunnan täysistunnossa keskiviikkona 28.6.2017 pitämäni puheenvuoron pääset lukemaan tästä linkistä.

Ø Ylen politiikkaradio 27.6.2017
Olin tämän viikon tiistaina Ylen politiikkaradiossa keskustelemassa EU:n tulevaisuudesta yhdessä eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan varapuheenjohtajan Pertti Salolaisen (kok.) kanssa. Keskustelun veti toimittaja Tapio Pajunen. Kävimme aiheesta vilkkaan ja monipuolisen keskustelun. Keskustelusta tuli paljon myönteistä palautetta. Pääset kuuntelemaan tallenteen Ylen verkkosivuilta tästä linkistä.

Kuvassa kanssani vasemmalta ulkoasiainvaliokunnan varapuheenjohtaja Pertti Salolainen ja toimittaja Tapio Pajunen

 
Ø Tulevat tapahtumat
– Vierailu Kajaanissa pe 4.8.
– Kiiminkipäivät 2017 la 5.8.
– Sos.dem. eduskuntaryhmän työvaliokunnan ja puoluejohdon yhteiskokous Oulussa ja Kemissä
to-pe 10.- 11.8.2017.
– Sos.dem. eduskuntaryhmän kesäkokous Kouvolassa ja Kotkassa ke-to 23.-24.8.2017.
– Pohjolan Demaritapaaminen 9.-10.9.2017 Oulussa.

Oikein hyvää ja aurinkoista kesää kaikille. Itse suuntaan iltapäivällä junalla kohti Oulua, vaikka kokoukset vievät takaisin eduskuntaan vielä heinäkuussakin. Tänä viikonloppuna on kuitenkin tarkoitus rentoutua kotona. Tavataan ehkä torikahveilla aamutuimaan.

Pidetään yhteyttä!

Lämpimin kesäterveisin,
Tytti

Kommentit

Jätä kommentti