Himangalla tapetilla liikenneturvallisuus ja lääkekustannukset

Vierailin lauantaina 21.2. Sievissä ja Himangalla.
Himangalla tapasin paikallisia ihmisiä sekä demariaktiiveja tilaisuudessa, joka järjestettin demariyhdistyksen puheenjohtaja Mikko Borenin kodissa Raumankarilla. Mukanani Himangalle saapuivat myös SDP:n Oulun piirin uusi toiminnanjohtaja Terhi Mustakangas sekä vakuutussihteeri, kansanedustajaehdokas Marika Mattila.

Himankalaiset esittivät huolensa alueen liikenneturvallisuudesta. Tuore kuolonuhrin vaatinut tapaus oli ihmisten mielestä viimeinen niitti, nyt on saatava parannuksia liikennejärjestelyihin.

Muistutin, että nopeusrajoituksilla voidaan vaikuttaa liikenneturvallisuuteen ja että kaikille tienkäyttäjillä on vastuu maltista. Onko niin, että liikennekulttuurimme on päässyt rapistumaan?  Olen itsekin joutunut todistamaan kasitiellä uhkarohkeita ohitustilanteita.

Aion myös viedä eteenpäin hankkeita, joita on vireillä vt 8-tielle Himangan kohdalle. Esillä on ollut muun muassa kevyen liikenteen alikulkukäytävä sekä kiertoliittymät.

Kasitie on tärkeä myös alueen matkailukohteille. On selvää, että matkailu vaatii kasvaakseen turvalliset ja toimivat liikenneyhteydet.

Minulle esitettiin myös huoli paljon sairastavien lääkekustannuksista ja lääkekaton tasosta. Nyt lääkekustannusten omavastuussa on katto, joka on tänä vuonna on 612,62 euroa.

Hallitus on esittänyt, että lääkekorvausten maksu alkaa vasta, kun reseptilääkekustannukset ylittäisivät 45 euroa vuodessa. Alle 18-vuotiaita tämä ei koske. Eduskunta hyväksyi lain perjantaina.

Kerroin, että alkuomavastuun vastapainona lääkkeiden peruskorvausta nostetaan nykyisestä 35:stä 40 prosenttiin. Pidän tärkeänä, että alle 18-vuotiaat jäivät 45 euron omavastuun ulkopuolelle, sillä muuten kustannukset olisivat saattaneet nousta lapsiperheissä kohtuuttomiksi.

Alkuomavastuu johtaa käytännössä siihen, että pieniä ja satunnaisia lääkekustannuksia ei korvata, mutta toisaalta lääkekorvaukset kohdennetaan erityisesti niille joilla lääkekustannukset ovat todella suuret. Korvaustason nosto 40 prosenttiin lieventää alkuomavastuun vaikutuksia niillä ihmisillä, joiden lääkeostot ylittävät alkuomavastuun mutta jäävät alle lääkekaton. Alkuomavastuu kerryttää sekin lääkekattoa. Uudistus astuu voimaan vuoden 2016 alusta.

– On pidettävä erityinen huoli siitä, ettei kenenkään hoito jää kiinni lääkekustannuksista.

Himangalla on perinteisesti ollut vahva demariyhdistys, joka on järjestänyt tupailtoja kotiolosuhteissa. Edellinen kansanedustavieras Mikko Borenin pirtissä on ollut SDP:n entinen puheenjohtaja Jutta Urpilainen. Tuolloin Himanka oli vielä osa Keski-Pohjanmaata.

Kommentit

Jätä kommentti