Hallituspuolueet haluavat metsästysturistit Hossaan

Suomen hallitus on päättänyt perustaa satavuotisen itsenäisyytemme kunniaksi kansallispuiston Suomussalmen Hossaan. Ele on hieno, koska puhdas luontomme ja sen rauha ovat maamme tavaramerkkejä ja erittäin tärkeitä matkailuvaltteja niin koti- kuin ulkomaisten matkailijoiden keskuudessa.

Hallituksen esitys puiston perustamisesta on valiokuntien käsiteltävänä. Olen itse mukana maa- ja metsätalousvaliokunnassa, jonka päätöskokous oli tiistaina.

Kansallispuistojen kohdalla keskustellaan usein metsästysoikeuksista. Metsästys on luonnonsuojelulain 13 §:n mukaan lähtökohtaisesti kielletty kansallispuistossa, mutta tästä on kuitenkin mahdollista säätää poikkeuksia kansallispuiston perustamislaissa.

Paikallisten metsästysoikeudet säilyvät tulevassa Hossan kansallispuistossa ennallaan, mutta nyt eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta on lisäksi päätynyt kannattamaan esityksestä poiketen metsästyksen helpottamista ulkopaikkakuntalaisille kansallispuiston alueella.

Mielestäni tämä on tarpeetonta; metsästysturisteille riittää metsästysmaita myös kansallispuistojen ulkopuolella. Ihmetystä herättää myös hallituspuolueiden irtiotto oman ministerin esityksestä.

On tärkeää, ettei kansallispuiston määritelmää tulla vesittämään matkailijoiden silmissä hyväksymällä liian väljiä ja muista puistoista poikkeavia toimintaperiaatteita. Toimenpiteillä on vaikutusta ennen kaikkea talousalueelle saapuvien ulkomaalaisten matkailijoiden silmissä, jotka hakevat puhdasta luontoa sekä rauhaa metsästämisen sijaan.

Suomussalmen Hossan juhlakansallispuiston arvolle sopii olla suomalaisten sekä kansainvälisten vieraiden silmissä mahdollisimman houkutteleva rauhoittumaan kutsuva luontoalue.

Hallituksen esityksessä on otettu hyvin huomioon paikallisen metsästyksen tarpeet. Kannatan hallituksen esitystä, jossa metsästysoikeutta rajataan niin, että ulkopaikkakuntalaiset eivät voi metsästää Hossan kansallispuistossa.

SDP jätti yhdessä vihreiden ja vasemmistoliiton kanssa maa- ja metsätalousvaliokunnan lausuntoon eriävän mielipiteen.

Kuva: Hossan kansallispuiston internetsivujen etusivu.

Kommentit

Jätä kommentti