Hallitus linjasi toimia koronan leviämistä vastaan

Hallitus on tänään linjannut Suomen toimenpiteistä koronaviruksen leviämistä vastaan. Kansalaisia kehotetaan välttämään matkustamista. Toimet tehdään suomalaisten hyvinvoinnin ja turvallisuuden takaamiseksi.

Suositamme, että kaikki yli 500 hengen yleisötilaisuudet perutaan toukokuun loppuun saakka. Käytännössä päätöksen asiassa tekee toimivaltainen viranomainen, aluehallintovirasto. Lisäksi suositamme, että myös muiden kokoontumisten järjestäjät harkitsevat riskiarvioiden pohjalta tilaisuuksien järjestämistä. Valtion järjestämät isot seminaarit ja tapahtumat perutaan toukokuun loppuun saakka.

Epidemia-alueilta palaavien tulee sopia työhön paluunsa ajankohdasta ja poissaolosta (2 viikkoa) yhdessä työnantajansa kanssa, sama varoaika koskee myös päiväkoteihin ja oppilaitoksiin palaamista. Sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Kirsi Varhilan mukaan kaikille ulkomailta palaaville suositellaan kahden viikon poisjääntiä töistä, koulusta ja päiväkodista.

Suojellaan arjessa omia ja toistemme rakkaita. Tartuntojen vähentämiseksi lähikontakteja kannattaa mahdollisuuksien mukaan rajoittaa esimerkiksi harrastuksissa. Kaikkein tärkeintä tämä on riskiryhmiin kuuluvien (ikääntyneet tai perussairaat) suojelemiseksi.

Viranomaiset ja terveydenhoitoalan ammattilaiset tekevät väsymättä arvokasta työtä. Lämmin kiitokseni heille. Koronavirustartunnan saaneille turvataan laadukas ja tarpeenmukainen hoito. THL:n resursseja lisätään asiantuntijatyön ja kansalaisten neuvonnan ja tuen varmistamiseksi. Suomi osallistuu myös koronaviruksen rokotteen kehittämiseen.

Toimimme hallitusti ja varautuen. Pääministeri Marin on parhaillaan kutsunut koolle parlamentaarisen neuvottelun epidemiatilanteeseen varautumisesta. Hallituksessa varaudumme myös koronaviruksen leviämisen aiheuttamiin kustannuksiin lisätalousarviolla.

Ymmärrän rajoitteiden hankaloittavan monien ihmisten arkea, mutta uskon kaikkien tunnistavan niiden olevan tarpeen.

Pysytään rauhallisina ja seurataan ohjeistuksia. Yhdessä tästä selvitään.

Koko hallituksen tänään julkaistun tiedotteen koronan vastaisista toimista voit lukea täältä.

Kommentit

Jätä kommentti