Emme kai anna kivihiilen syrjäyttää bioenergiaa?

Lappeenrannasta UPM:n Kaukaan tehtailta. Vuonna 2014 siellä käynnistyy 2. sukupolven uusiutuvan dieselin valmistus.

Tiedote 17.10.2013
Tuppurainen: Emme kai anna kivihiilen syrjäyttää bioenergiaa?

Oululainen kansanedustaja, maa- ja metsätalousvaliokunnan jäsen Tytti Tuppurainen (sd) on huolissaan bioenergian matalasta osuudesta energian kokonaistuotannossa. Hallitukselle jättämässään kirjallisessa kysymyksessä hän toteaa:

– Suomi on sitoutunut Euroopan unionin yhteisen ilmastopolitiikan toteuttamiseksi lisäämään uusiutuvan energian osuutta energiantuotannossa. Koska vesi- ja tuulivoimalla tuotetun energiantuotannon kasvu ei mitä suurimmalla todennäköisyydellä riitä tavoitteen saavuttamiseksi, on uusiutuvan energiantuotannon painopiste bioenergiassa.

Biomassan energiakäytölle on hyvät perusteet.

– Meillä on käytössämme mittavat metsävarat, joiden biomassaa voidaan hyödyntää. Suomella on vahva kokemus ja osaaminen metsäbiomassan energiakäytöstä. Metsävarojen käyttö tuo myös työpaikkoja ja alan huippuosaamisen ansiosta suomalaisella metsäenergialla voi olla vielä nykyistä suurempi tulevaisuus edessään.

Biomassan käytön kasvulle on kuitenkin esteitä. Eurooppalaisen päästökaupan päästöoikeuksien hinta on alhaalla, ja kivihiiltä on tarjolla edulliseen hintaan. Kilpailua kiristää myös markkinasähkön alhainen hinta, joka pakottaa yhdistettyä sähköä ja lämpöä tuottavat voimalaitokset valitsemaan tarkasti käyttämänsä polttoaineen. Lauhdevoiman tuotannossa kustannuspaineet ovat vielä suuremmat. Oulun Energian lauhdesähkötuotanto on lähes kokonaan pysähdyksissä. Yhtiö arvioi, että hakkeen kokonaiskäytön kasvu saattaa Suomessa pysähtyä ensimmäistä kertaa 2000-luvulla. Oulun Energian arvion mukaan tämä tarkoittaa, että maakuntaan jää tulematta lähes 18 miljoonan euron tulot ja sen työllisyysvaikutukset. Esimerkiksi metsäkoneyrittäjät ovat investoineet voimakkaasti energiapuun korjuuseen, ja ovat nyt huolissaan tulevaisuudestaan.

Tuppuraisen mukaan syitä bioenergiatuotannon ongelmiin on useita.

– Puun huonoon kilpailukykyyn vaikuttaa kivihiilen ja päästökaupan hintojen alenemisen lisäksi voimakkaasti kotimaan energiapolitiikka. Metsähakesähkön tuotantotuen alentaminen, Kemera-tukien heikennykset ja pienpuun energiatuen epäselvyydet uhkaavat pysäyttää kokonaan bioenergiatuotannon kasvun.

Lisätiedot: kansanedustaja Tytti Tuppurainen, p. 0400 840 594

Demari uutisoi tiedotteen pohjalta 18.10.

Kommentit

Jätä kommentti