Elinvoimaiseen Ouluun

 
Oulu on tällä hetkellä poikkeuksellisen mielenkiintoisessa tilanteessa. Vuoden 2013 alusta toteutettu kuntaliitos on asettunut pysyväksi pohjaksi toiminnalle uudessa Oulussa. Silti vaikuttaa siltä kuin monikuntaliitos ja sen vanhat osat pyrkivät vielä elämään omaa elämäänsä. Tämä on heijastunut muun muassa maapolitiikkaan ja kouluverkkoratkaisuihin. Oulun on aika olla se, mikä se on: Pohjois-Skandinavian elinvoimainen pääkaupunki. Tämä edellyttää määrätietoista kaupunkipolitiikkaa – unohtamatta tietenkään sitä, että kaupunkimme kattaa myös laajat maaseutumaiset alueet ja on osin jopa poronhoitoaluetta. Maamme viidenneksi suurin kaupunki Oulu on koko Pohjois-Suomen kehittämisen keskus, minkä tulee heijastua myös kuntapolitiikassa. Kaupungilla on kirittävää etenkin elinkeinopolitiikassa, kun sitä vertaillaan muihin isoihin kaupunkiseutuihin.

Kunnallisalan kehittämissäätiön teettämän tutkimuksen mukaan ihmisille tärkein kysymys kuntavaaleissa on vanhustenhuolto. Myös meillä Oulussa on ratkaistavana palveluasuntojen riittävä määrä ja kotihoidon resursointi. Vaikka sote-uudistus jatkossa vieneekin sosiaali- ja terveyspalvelut maakuntaan, on puolueiden näissä vaaleissa varauduttava esittämään omat näkemyksensä ikäihmisten hyvinvointipalvelujen turvaamisesta. Sosialidemokraatit kannattavat julkisia hyvinvointipalveluja.

Päivähoito ja varhaiskasvatus ovat näissä vaaleissa keskeinen teema. Vastoin muita isoja kaupunkeja Oulussa päätettiin leikata subjektiivista päivähoito-oikeutta maamme hallituksen esityksen mukaisesti. Asiasta äänestettiin aloitteestani viimeksi valtuuston budjettikokouksessa loppuvuodesta. Sosialidemokraattien mielestä päivähoito-oikeus tulee palauttaa, minkä lisäksi tavoittelemme varhaiskasvatuksen maksuttomuutta. Se myös tukisi pienten lasten vanhempien työssäkäyntimahdollisuuksia. Nuoren väestörakenteemme johdosta lapsiperheiden palvelut ovat meille Oulussa ratkaisevan tärkeitä.

Olen toiminut kotikaupunkini Oulun valtuutettuna vuodesta 2000 alkaen. Kokemusta kuntavaikuttamisesta on karttunut niin valtuustossa kuin maakuntaliiton puolellakin. Palo on yhä tallella, ja haluan vaikuttaa. Siksi asetun ehdolle kuntavaaleissa. Tehdään yhdessä elinvoimaisempi Oulu!

Kommentit

Jätä kommentti