Vaalipäällikön katsaus: Ylös talouden taantumasta

Eduskuntavaalit 2015,SDP Vaalipäällikkö

Tulevien vaalien ykköspuheenaiheeksi nousee talouden ja työllisyyden kysymykset

Ihminen on aina taloutta tärkeämpi, mutta huono taloudellinen tilanne vaarantaa tasa-arvon, sanoo SDP:n vaalipäällikkö, kansanedustaja Tytti Tuppurainen.

Hän muistuttaa, että vanha sanonta ”vahva valtiontalous on köyhän paras ystävä” on edelleen pätevä, sillä pitkittynyt taantuma ja uusimpana nyt uhkaava deflaatiokierre ovat vaarantamassa hyvinvointiyhteiskunnan perustan.

– Talouden alavireen katkaiseminen on tärkeintä. Tulevien vaalien ykköspuheenaiheeksi nousee talouden ja työllisyyden kysymykset. Niihin voi myös SDP:n viestin voi kiteyttää: on tarjottava kansalaisille tie ulos tästä vaikeasta tilanteesta ja näkymä uuteen kasvuun, Tuppurainen painottaa.

SDP:n talouspolitiikan työkalupakissa on viisi keskeistä tekijää. Etusijalla ovat toimet uuden kasvun aikaansaamiseksi ja viennin vahvistamiseksi. Tuppurainen muistuttaa Suomen kansantalouden olevan poikkeuksellisen vientikeskeinen. Lähes  40 prosenttia bruttokansantuotteesta menee vientiin.

Tuppurainen pitää tärkeänä, että valtio auttaa vientiyritysten pääsyä uusille kasvaville markkinoille sekä maailman megatrendeihin kiinnittyvien innovaatioiden kehittämistä.

– Esimerkiksi ilmastonmuutoksen hillintään, kaupungistumiseen ja digitalisaatioon liittyville ratkaisuille on maailmanmarkkinoilla kysyntää. 1990-luvun lamasta noustiin mittavilla tutkimuksen ja tuotekehityksen panostuksilla. Myös nyt on rohjettava panostaa tutkimukseen ja tuotekehitykseen.

Toinen SDP:n ohjelman kulmakivi on kasvua edistävät investoinnit.

– Velkaantumista on hillittävä, mutta tulevaisuusinvestoinnit on kyettävä tekemään. Investointien tuotto voi edistää talouden tasapainottumista pitkällä tähtäyksellä. Emme toisaalta voi myöskään antaa taloudelle välttämättömän infrastruktuurin rapistua ja korjausvelan kasvaa, Tuppurainen muistuttaa.

Hänen mukaansa kasvun tukeminen kotimaassa edellyttää pienten ja keskisuurten yritysten toimintaedellytysten turvaamista, mikä on SDP:n ohjelman kolmas kohta.

– Olemme valmiita muun muassa arvonlisäveron alarajan nostoon, mikä edistäisi monen pienyrittäjän asemaa.

Neljäs kulmakivi kasvupolussa on rakenteellisten uudistusten läpivienti. Niistä keskeisimmät ovat eläkeuudistus sekä sote-uudistus.

– Rakenteellisia uudistuksia pitää lisäksi jatkaa muun muassa työmarkkinoilla. Olemme valmiita keskustelemaan esimerkiksi joustoista, jos niihin kyetään yhdistämään turva muutoksessa, Tuppurainen väläyttää tarvittavia toimia.

Hänen mielestään edelleen pitää varautua myös siihen vaihtoehtoon, ettei taloustilanne kohene heti. Siksi on rehellistä sanoa, että tarvitaan myös julkista taloutta sopeuttavia toimia.

– Leikkaukset eivät ole mikään läpihuutojuttu, eikä niiden suuruudesta ole mitään taloustieteellistä yksituumaisuutta. Meillä lähtökohta on, että mikäli menosopeutusta tarvitaan, ne eivät saa vaarantaa palveluita ja kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ihmisten asemaa.

– Ja jos veronkorotuksia tehdään, ne tulee kohdentaa niille joilla veronmaksukykyä on, eli hyvätuloisimmille. Toisaalta, mikä julkisessa taloudessa on liikkumavaraa, tulee mahdolliset veronkevennykset ohjata pieni- ja keskituloisille. Se edistäisi myös työllisyyttä ja kutistaisi sitä kautta kestävyysvajetta, Tuppurainen linjaa.

Vaalipäällikön katsaus Demokraatti-lehdessä 23.1.2015. Lue uusi katsaus joka perjantai Demokraatin paperiversiosta tai osoitteessa demokraatti.fi