Vaalipäällikön katsaus: SDP puolustaa vahvaa ympäristöpolitiikkaa

Eduskuntavaalit 2015,SDP Vaalipäällikkö

 

 

Sosialidemokratia on ympäristöaate. Sosialidemokratian tavoite on ihmisen ja luonnon hyvinvointi. Näin on linjattu SDP:n toistaiseksi tuoreimmassa puoluekokouksen käsittelemässä ympäristöohjelmassa.

– Sanoma ole vähääkään vanhentunut, toteaa SDP:n vaalipäällikkö, kansanedustaja Tytti Tuppurainen.

– Etenkin nyt, kun eduskuntavaalikeskustelua hallitsevat kasvun ja työn kysymykset, on syytä nostaa esille SDP:n ympäristöpoliittinen pitkä linja. Emme ole kasvukielteisiä äärivihreitä, mutta emme myöskään anna taloudellisten arvojen polkea ympäristöarvoja. Uskomme vahvasti, että talouskasvu on yhdistettävissä ympäristönsuojelun korkeaan tasoon, Tuppurainen sanoo.

SDP:n vaaliohjelmassa ilmastonmuutoksen torjuminen ja ympäristön suojeleminen ovat vahvasti esillä.

– Vaadimme, että ne nostetaan erityisasemaan. Meille puhdas ympäristö on itseisarvo. Kuitenkin samaan aikaan näemme, että se voi olla myös uuden työn ja kasvun lähde.

Ympäristökriisin ratkaiseminen on Tuppuraisen mukaan maailmanlaajuinen haaste, johon kaivataan myös uutta teknologiaa.

– Ilmastonmuutoksen torjunta, kaupungistuminen sekä esimerkiksi uusiutuva energia tarjoavat pohjan uusille viennin menestystarinoille. Puhtaan teknologian kysyntä perustuu juuri niihin maailman megatrendeihin, joista SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne on puhunut.

Ympäristöosaamista kaivataan kipeästi myös muun maussa arktisella alueella. Tähän Tuppuraisen mielestä Suomella on paljon annettavaa.

Historiallisesti katsottuna SDP oli puolue, joka ensimmäisenä nosti ympäristön ja ympäristöpolitiikan keskeiseen asemaan suomalaisessa yhteiskunnassa.

– Ympäristöministeriö perustettiin maahamme SDP:n työn ansiosta. Ministeriö aloitti toimintansa lokakuussa 1983, ja ensimmäisenä ministerinä toimi oululainen SDP:n kansanedustaja Matti Ahde. Lukuisat ympäristön hyvinvoinnin kannalta keskeiset lain laadittiin tuolloin, Tuppurainen muistuttaa.

Hänen mielestään vuosien tuloksena syntynyt malli sopii hyvin EU:n ja muuhun kansainväliseen yhteistyöhön.

Nyt ympäristöministeriö itse on uhanalainen, sillä lukuisat porvarilliset tahot ovat esittäneet ympäristöministeriön alasajoa ja jopa lakkauttamista.

Muun muassa maa- ja metsätalousministeri Petteri Orpo on esittänyt ympäristöministeriön sulauttamista maa- ja metsätalousministeriöön, ja tälle vihreää valoa ovat näyttäneet niin keskusta Juha Sipilän johdolla kuin perussuomalaisetkin.

– SDP on suurista puolueista ainoa, joka puolustaa itsenäistä ympäristöministeriötä. Jos ympäristöministeriö lakkautettaisiin, ympäristö tulisi häviämään raskaasti, Tuppurainen korostaa.

Tuppurainen lisää, että ympäristöministeriö vastaa maankäytön ja asumisen asioista, joilla on merkittävä ympäristövaikutus, mutta ei kovinkaan ilmeistä kytkentää maa- ja metsätalouteen.

Jokaisen ympäristöä koskevan päätöksen tulee perustua asiantuntevaan kestävyysarvioon.

– Jos saman katon alla päätetään elinkeinojen intresseistä sekä ympäristönsuojelusta, on vaarana että vain voimakkaimmin huutava saa äänensä kuuluville, Tuppurainen huomauttaa.

Hän muistuttaa, että päästöt ovat tälläkin hetkellä yli Itämeren sietokyvyn.

– Lisäksi tapahtumat Talvivaarassa kertovat, että ympäristöministeriö tarvitaan ja erityisesti lupakäsittelyyn ja valvontaan tarvittaisiin lisää resursseja.

Kuluneella vaalikaudella on saatu aikaan muun muassa ilmastolaki ja ympäristönsuojelulain kokonaisuudistus.

– Ja kalastuslaissa kyettiin parantamaan uhanalaisten kalojen suojelua.

– Tulevalle kaudelle jää ainakin soidensuojeluohjelma, jota kokoomusministeri ikävä kyllä viivytti. Ja tosiaan, ympäristöministeriön kohtalo ratkaistaan vaaleissa, vaalipäällikkö muistuttaa.