Uusi pohjoinen talousmaantiede ohjaamaan investointeja

Pohjois-Suomen merkitys maamme hyvinvoinnille ja turvallisuudelle on tullut selväksi kuluneen vuoden aikana. Sekä talous että huoltovarmuus edellyttävät, että Suomen väylät maailmalle pysyvät avoinna. Pohjoisen tie- ja ratayhteyksien vahvistaminen tuo turvaa, mikäli merireitit käyvät epävarmoiksi.  Eikä kysymys ole vain reitistä Oulusta Atlantille, vaan on lisäksi huolehdittava Oulun kautta etelän ja Kainuun suunnasta tulevasta liikenteestä. Oulu on myös tiedon solmukohta: kaupungissa sijaitsee ainoa pääkaupunkiseudun ulkopuolinen tietoverkkojen yhdysliikennepiste. Kansalliselle huoltovarmuudelle se on korvaamaton.

Taloudesta tai huoltovarmuudesta huolehtiminen on tärkeää. Hyvinvoinnista ja tasa-arvosta huolehtimisessa on myös kyse turvallisuudesta. Tarvitsemme investointeja ihmisiin, ja vahvan julkisen talouden sitä rahoittamaan.

Hyvinvointialueiden työn käynnistyttyä niiden mahdollisuudet ja tarpeet ovat nähtävissä, Pohteessakin. Terveydenhuollossa on vahvistettava ihmisiä lähellä olevaa perustasoa: hoitoon on päästävä seitsemän päivän hoitotakuun sisällä jo terveyskeskuksissa. Ihmisiä ei tule ajaa jonottamaan erikoissairaanhoitoon. Meidän on parannettava mielenterveyspalveluita ja kuntoutusta. Hoitovelkaa on kertynyt, mikä uhkaa käydä pidemmän päälle kalliiksi. Sosiaalityötä tarvitaan, jotta ihmisiä voidaan auttaa kokonaisvaltaisesti.  Kiireellisiä tarpeita on lastensuojelusta omaishoitoon.

Taloutta, toimeentuloa ja hyvinvointia on katsottava kokonaisuutena. Panostukset pohjoisen Suomen talouteen, vihreään siirtymään, koulutukseen ja osaamiseen luovat kasvua ja takaavat työtä ja toimeentuloa. Kasvun tuloksia on puolestaan suunnattava hyvinvointipalveluihin, jotka pitkällä tähtäyksellä turvaavat tulevaisuutemme. Ihmisten terveys, hyvinvointi ja sivistys ovat talouskehityksen tavoitteita, mutta samalla myös sen edellytyksiä.

Kirjoitus on julkaistu Kalevan vaalipuheita-kirjoitussarjassa 21.3.23

Kommentit

Jätä kommentti