Lapsiköyhyys ei kuulu Suomeen

Ajankohtaista,Eduskuntavaalit 2023,Mielipide

Kansainvälisen naisten päivän alla on sopivaa keskustella myös perheiden hyvinvoinnista. Aihe puhutti myös perjantaina vierailullamme Kalajoella, Kannuksessa ja Kokkolassa. Suomen köyhyysraportin (EAPN-Fin) mukaan yli 130 000 lasta elää köyhyydessä ja määrä on noussut.

Hintojen nousu on vaikuttanut monen perheen taloudelliseen tilanteeseen ja lisännyt epävarmuutta tulevaisuudesta. Perheen toimeentulosta murehtiminen ei ole lapsen tehtävä, mutta liian usein myös lapset tiedostavat ja kantavat pienillä harteillaan vastuuta perheen taloudellisesta tilanteesta.

Sanna Marinin hallitus on ottanut erityistä vastuuta perheiden sujuvan arjen turvaamisesta. Näitä päätöksiä olivat mm. varhaiskasvatusmaksujen alentaminen sekä opintorahan ja lapsilisän määräaikaiset yksinhuoltajakorotukset. Lisäksi päätettiin kertaluontoisesta ylimääräisestä lapsilisästä, joka maksetaan jokaiselle perheelle joulukuussa. Maksuton toinen aste oli suuri perheiden toimeentuloa parantava uudistus, joka on mahdollistanut opinnot monille nuorille. Korkeiden energiahintojen aikana helpotusta perheiden taloudelliseen tilanteeseen tuovat myös kotitalousvähennyksen tapaan toimiva sähkövähennys ja pienituloisille suunnattu sähkötuki.

Harrastustoiminta tukee monen lapsen ja nuoren hyvinvointia. Marinin hallitus antoi syyskuussa esityksen nuorisolain uudistamisesta, joka sisältää kirjauksen maksuttoman harrastustoiminnan lisäämisestä koulupäivän yhteyteen. Esityksen mukaisesti koulupäivän yhteydessä toteutettavaa maksutonta harrastustoimintaa vahvistetaan kuntien ja kolmannen sektorin välillä. Maksuton harrastustoiminta on osa pääministeri Marinin hallitusohjelmassa päätettyä Suomen harrastamisen malli –kokonaisuutta, josta on tällä hetkellä pilottikokeiluja monessa kunnassa.

Olemme tyytyväisiä, että olemme sosialidemokraattisen pääministerin johdolla toteuttaneet uudistuksia, jotka parantavat lasten ja nuorten asemaa. Etenkin näinä haastavina aikoina on syytä huolehtia, ettei lasten ja nuorten kuormitus kasaannu ylitsepääsemättömiksi ongelmiksi. On kaikin tavoin oikein satsata pahoinvoinnin ennaltaehkäisyyn. Meidän on jatkettava työtä eduskunnassa lasten turvallisen arjen hyväksi. Lapsissa on tulevaisuus!

Yhteiskirjoitus Tiina Isotaluksen kanssa on julkaistu Keski-Pohjanmaassa mielipidekirjoituksena 10.3.