Katsaukseni ajankohtaisesta tasa-arvopolitiikasta – Demarinaisten tapaaminen Oulun sd. piirin järjestöpäivillä 10.9. Kalajoella

Hyvät toverit ja Siskot,

Eduskuntavaalit lähestyvät ja on tärkeää, että käymme läpi yhdessä mitä tasa-arvopolitiikan tärkeitä uudistuksia olemme tehneet ja mitä asioita olisi syytä nostaa esille tulevaa eduskuntavaaliohjelmaa ajatellen.

Sanna Marinin hallituksen tasa-arvopolitiikka on ollut historiallisen edistyksellistä. Hallitusohjelmassa on lähes sata tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyvää kirjausta. Nostan esille keskeisimmät jo toteutuneet tavoitteet:

 • Elokuussa voimaan astui pitkään odotettu perhevapaauudistus, joka vahvistaa erityisesti perheiden tasa-arvoa.
 • Alkukesästä eduskunta hyväksyi seksuaalirikoslain RL 20 luvun kokonaisuudistuksen, jossa suostumuksen puute lisättiin raiskauksen tunnusmerkistöön. Tämä on ollut todella historiallinen ja pitkään vaadittu uudistus. Lisäksi seksuaalirikoslain uudistuksessa on kovennettu ala-ikäisiin kohdistuneita rikoksia.
 • Heti hallituskauden alkuun palautimme subjektiivisen, kokoaikaisen päivähoito-oikeuden jokaiselle lapselle.
 • Alaikäisenä solmittujen avioliittojen kriminalisointi. Tämä oli ennen mahdollista myös Suomessa. Lisäksi Hallitus on antanut esityksen pakkoavioliittojen kumoamisesta.  
 • Oikeusministeriön alaisuuteen (Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto) on perustettu naisiin kohdistuvan väkivallan raportoijan tehtävä. Raportoija seuraa naisiin kohdistuvaa väkivaltaa ja perheväkivaltaa, kansallisen lainsäädännön toimivuutta ja kansainvälisten velvoitteiden toteutumista.
 • Sukupuoli on asetettu rangaistuksen koventamisperusteeksi. Esitys korostaa sukupuolivihaa ilmentävän rikollisuuden moitittavuutta. Lisäksi säädös parantaa tunnistamaan rikoksia, jonka motiivina on ollut esimerkiksi naisviha.
 • Marinin hallitus laati laajan tasa-arvo ohjelman, jossa asetettiin tasa-arvon edistämisen tavoitteet kuluvalle hallituskaudelle.
 •  Pidemmän aikavälin tasa-arvotavoitteista linjaa hallituksen tasa-arvoselonteko. Selonteossa linjataan pitkän tähtäimen tasa-arvotavoitteista niin kotimaassa, kuin kansainvälisestikin.
 • Tasa-arvoselonteon keskeisimmät teemat ovat seuraavat: syrjinnän poistaminen, sukupuolistuneen väkivallan poistaminen, tasa-arvoisten osallisuusmahdollisten edistäminen, taloudellinen tasa-arvo, tasa-arvo ja hyvinvointi, koulutuksen tasa-arvo, sekä tasa-arvo ja kansainvälinen ulottuvuus.

Syksyn aikana tulemme antamaan vielä eduskunnan käsiteltäväksi tasa-arvon kannalta merkittäviä esityksiä:

 • Tällaisia ovat translaki, jota on odotettu pitkään.
 • Lisäksi Yhdenvertaisuuslakia uudistetaan siten, että siihen täydennetään työelämän syrjintää poistavia toimenpiteitä.
 • Sukuelinten silpomisen rangaistavuus tullaan lisäämään rikoslakiin ja tästä annetaan Hallituksen esitys syksyn aikana. Tätäkin olemme Demarinaisten kanssa vaatineet pitkään.
 • Valmisteilla on esitys lähestymiskiellon tehostamisesta.  
 • Suullisen todistuksen tallentamisesta on tulossa esitys syksyn aikana. Uudistuksen on tarkoitus turvata uhrin asemaa oikeudenkäyntiprosessin aikana. 
 • Oma tahto – kansalaisaloite aborttilainsäädännön uudistamisesta ja itsemääräämisoikeuden vahvistamisesta on tällä hetkellä eduskunnan käsittelyssä. Kansalaisaloite pyritään saamaan eduskunnan äänestykseen tämän hallituskauden aikana.
 • Työelämän tasa-arvo, erityisesti palkkatasa-arvo ja palkka-avoimuus ovat olleet Marinin hallitusohjelman tärkeimpiä tasa-arvokirjauksia.

Kolmikantaiset neuvottelut palkka-avoimuuden edistämiseksi kariutuivat ja aiheen käsittely siirtyi hallitukselle. Tällä hetkellä neuvotteluita käydään oikeusministeriön ja seurantaministerien kanssa, ja olen myös itse mukana keskusteluissa.  On valitettavaa, että palkka-avoimuuden edistäminen on kariutunut, suurimaksi osaksi työnantajapuolen vastustukseen. Meidän on löydettävä keinoja edistää palkkatasa-arvoa

Tällä hetkellä niin puolue, kuin Demarinaisetkin valmistelevat eduskuntavaaliohjelmia. Nostan ohessa esille muutamia keskeisiä tavoitteita tasa-arvon kannalta:

 • Lähisuhdeväkivallan sovittelu on kiellettävä. Ei ole oikein, että vakavistakin väkivaltarikoksista pääsee ilman rangaistusta vain pyytämällä anteeksi.
 • Sosiaaliturvauudistuksessa on otettava huomioon sukupuolivaikutukset.
 • Sukupuolitietoista budjetointia kehitetään edellisestä hallituskaudesta.
 • Kehitetään lainsäädäntöä raskaus- ja perhevapaasyrjinnän osalta.
 • Maksuton ehkäisy alle 25-vuotiaille laajennetaan valtakunnalliseksi.
 • Parannetaan maahanmuuttaneiden naisten asemaa työelämässä ja työllistymistä.
 • Vahvistetaan lainsäädäntöä vihapuheen ja maalittamisen torjunnan osalta.

Kommentit

Jätä kommentti