Kansalaisten avuksi on tultava

Keskustellessani ihmisten kanssa on sähkön hinta noussut päällimmäiseksi huolenaiheeksi. Nämä huolet on otettava vakavasti.

Venäjän Eurooppaa vastaan käymä energiasota on sekoittanut energiamarkkinat ja nostanut sähkön hinnan ennätyskorkealle. Uutinen Olkiluoto 3:n käyttöönoton viivästymisestä on tuonut uusia huolia moneen kotiin. Sähkölaskut kasvavat sietämättömän suuriksi.

Syyskuun budjettiriihessä Marinin hallitus teki monia ihmisten toimeentuloa helpottavia päätöksiä.  Esimerkiksi elokuussa toteutettu useiden etuuksien ylimääräinen indeksikorotus, määräaikainen sähkön arvonlisäveron alennus, määräaikainen sähkövähennys ja sähkötuki tuovat monelle helpotusta. Joulukuussa maksetaan ylimääräinen lapsilisä.

On kuitenkin selvää, että tarvitsemme lisätoimia, joilla voimme tukea kotitalouksia ja yrittäjiä kestämättömässä tilanteessa. Valittujen keinojen on oltava nopeasti vaikuttavia, eivätkä ne saa lisätä sähköpulan riskiä.

Hallitus linjasi nyt joulunalusviikolla SDP:n sähkön hintakattoa koskevan esityksen pohjalta kolmesta uudesta toimesta. Ensisijainen uusi toimi on kertakorvauksena toteutettava takautuva hintakatto marras-joulukuun sähkölaskuista alkaen. Lisäksi mahdollistetaan maksuajan antaminen kaikille asiakkaille ja valmistellaan joustoon ja säästöön kannustavaa varsinaista sähkön kattohintaa.

Hintakatto ja maksuaika rahoitetaan energia-alan ylisuuriin voittoihin puuttuvalla windfall-verolla ja kantaverkkoyhtiö Fingridin kautta saatavilla tuloilla.

Hintakriisi koskee myös yrityksiä. Sähkön kulutusta vähentäville yrityksille on maksettava kulutusjoustosta. Kulutusjoustot laskevat pörssihintoja ja auttavat vähentämään sähkökatkoja.

Kotitalouksien ja yrittäjien on pärjättävä talven yli. Venäjän energiasota ei saa synnyttää suomalaisia uhreja. Jokaisen pitää voida selviytyä kohtuullisin kustannuksin kevään tuloon. Olemme pääministeri Sanna Marinin johdolla valmiita ottamaan käyttöön kaikki keinot, joilla sähkön hinta pidetään kohtuullisena. Epävarmuuden keskellä tarvitsemme politiikkaa, jossa pidetään kaikki mukana.

Kirjoitus on julkaistu 21.12.22 Rantalakeudessa.

Kommentit

Jätä kommentti