Demarinaiset: Uuden hallituksen tehtävä on rakentaa luottamusta

Hallitustunnustelija, kokoomuksen Petteri Orpo on tekemässä tärkeää päätöstä. Hän ratkaisee, millaisella arvopohjalla suomalaista yhteiskuntaa uudella hallituskaudella johdetaan. Demarinaiset pitää tärkeänä, että Suomea johdetaan tulevaisuudessakin vahvalta tasa-arvoon rakentuvalta pohjalta, luottamusta rakentaen. 

“Kasvavan kansallismielisyyden ja protektionismin ajassa tarvitaan halua rakentaa kansainvälistä yhteistyötä ja kansainvälisiin sopimuksiin perustuvaa ihmisoikeuspolitiikkaa. Suomen kaltaiselle pienelle maalle kv-kumppanuudet ja liittolaissuhteet ovat ensiarvoisen tärkeä. Tämä edellyttää meiltä vastavuoroisuutta. Sopimukset – myös turvallisuuspolitiikassa – perustuvat vastavuoroisuuteen”, korostaa Demarinaisten puheenjohtaja Tytti Tuppurainen ja jatkaa,  

“Suomi on nyt täysivaltainen Nato-maa, ja se vaatii meitä ymmärtämään ne vastuut, joita jäsenyys meiltä edellyttää. Samoin meidän on yhä oltava aktiivisia vaikuttajia ja toimijoita EU:ssa. EU on Suomelle turvallisuusyhteisö. Pienellä maalla ei voi koskaan olla liian monia ystäviä.” 

Euroopassa on ollut nähtävissä virtauksia, joissa perinteinen maltillinen oikeisto on liittoutumalla nostanut valtaan äärioikeistolaisia liikkeitä. Tämä kansalliskonservatiivisten määrä on huolestuttavaa monesta syystä. Sisäänpäin käpertyminen on vaarallista erityisesti tilanteessa, jossa naapurimaamme käy brutaalia, laitonta hyökkäyssotaa.  

Vallassa ollessaan kansalliskonservatiiviset hallitukset ovat tehneet lakimuutoksia, jotka ovat kaventaneet naisten oikeuksia, yksilö- ja sananvapautta ja tasa-arvoa yhteiskunnassa, ja joilla voi olla kauaskantoiset vaikutukset. Näin on käynyt esimerkiksi Puolassa ja Unkarissa, joissa esimerkiksi vallassa oleva hallinto on kaventanut median oikeuksia riippumattomaan uutisointiin.  

“Vierastan ajatusta, jonka mukaan perussuomalaisille on automaattisesti tie auki hallitusvastuuseen. Naisjärjestönä, joka ajaa tasa-arvoa ja sosiaalista oikeudenmukaisuutta, emme voi tukea suuntausta, jonka ydinajattelua hallitsee muukalaisvihamielisyys ja vaade EU-erosta”, Demarinaisten puheenjohtaja Tytti Tuppurainen muistuttaa.  

Demarinaiset ovat valmiita kantamaan vastuuta myös tulevalla hallituskaudella. Naisjärjestöjen tasolla olemme tehneet paljon yhteistyötä kokoomuksen kanssa ja tiedämme, että kysyntää tasa-arvoa, kansainvälisyyttä ja rakentavaa talouspolitiikkaa kohtaa varmasti löytyy.   

“SDP:n hallitustunnistelijalle lähettämissä vastauksissa näkyy tavoite sosiaalisesta ja taloudellisesti kestävästä hyvinvointivaltiosta, työelämän tasa-arvosta, eriarvoisuuteen puuttumisesta ja median vapauden säilyttämisestä. Toivon, että hallitustunnustelija Orpo näkee rakentavan ja luottamukseen pohjaavan linjan arvon tässä epävarmuuden ajassa. Hallitusyhteistyö kokoomuksen kanssa on mahdollista siten, että SDP voi pitää kiinni kynnyskysymyksistään: sosiaaliturvasta, koulutuksesta ja sotesta emme ole valmiita leikkaamaan. Mahdolliset leikkaukset näiltä aloilta olisivat erityisesti naisten kannalta haitallisia. Sosialidemokraattiset naiset peräänkuuluttavat Petteri Orpolta valmiutta toteuttamiskelpoisiin julkista taloutta vahvistaviin toimiin”, päättää Demarinaisten puheenjohtaja Tytti Tuppurainen.  

Kommentit

Jätä kommentti