SDP:n visio EU:n ja EMU:n kehittämiseksi – Työllisyys, hyvinvointi ja ihminen keskiöön

19.10. 2017

Tiedote. Julkaistu: 19.10.2017
SDP Tiedotus

SDP julkaisi linjauksensa EU:n ja EMU:n kehittämisestä ja unionin sosiaalisen ulottuvuuden tulevaisuudesta. Visiota tarvitaan, sillä Euroopan unioni on suurten ratkaisujen edessä. SDP painottaa, että EU-yhteistyö nauttii kansalaisten tukea vain, kun se lisää kaikille hyvinvointia ja turvallisuutta ja vähentää eriarvoisuutta.

Sosiaalisen ulottuvuuden vahvistamisen tulee toimia Suomen toiminnan punaisena lankana niin hallituksen kantoja muodostettaessa kuin EU-puheenjohtajuuskauden agendaa määritettäessä. Suomella on paikka vaikuttaa, mutta Sipilän hallitukselta puuttuu näkemys ja toimintakyky.

– Sipilän hallituksen EU-politiikka on ollut kunnianhimotonta ja siitä on puuttunut visio. Suomen paikka on EU:n eturivissä aktiivisen vaikuttajan roolissa ja haluamme palauttaa Suomen siihen rooliin. Vain siten voimme vaikuttaa EU:n suuntaan ja tulevaisuuteen, SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne sanoo.

EU:n komission esitykset Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilariksi ovat oikeansuuntaisia ja niistä on toteutettava aloitteet koskien perhevapaita, työsuhteen vähimmäisehtoja, nollatuntisopimusten kieltoa ja sosiaaliturvan ulottamista nykyistä useammille työntekijäryhmille, kuten itsensä työllistäjille. Näiden toteutumiseksi tarvitaan nykyistä vahvempaa EU-tason koordinaatiota.

Eurooppa-työryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppuraisen mukaan sosiaalinen Eurooppa on huomioitava nykyistä paremmin.

– Tarvitaan selkeä muutos. SDP:n tavoite on EU:n sosiaalisen ulottuvuuden vahvistaminen konkreettisin toimin, jotta EU:n oikeutus kansalaisten keskuudessa vahvistuu. Ihmisen on oltava keskiössä, Tuppurainen sanoo.

EMU:n sosiaalista ulottuvuutta on vahvistettava tukemaan työllisyyttä ja hyvinvointia jäsenmaissa. Toimiva euroalue ja sosiaalinen hyvinvointi käyvät käsi kädessä. Avain molempiin on eurooppalaisen ohjausjakson parempi toimivuus, jossa keskeistä on vähentää kriteerien suhdanteita vahvistavia elementtejä sekä painottaa sosiaalisiaindikaattoreita, joiden on oltava samalla viivalla taloudellisten tavoitteiden kanssa ja joiden rikkomisesta tulee seurata sanktiomenettely. Indikaattoreihin tulee lisätä muun muassa vähimmäisturvan riittävyys, palvelujen saatavuus, lapsiköyhyys, asunnottomuus ja sukupuolten tasa-arvo.

Puoluesihteeri Antton Rönnholm haluaa Suomelle selkeän linjan rahoituskehysneuvotteluihin.

Linjassa sosiaalisen ulottuvuuden kanssa tulee budjetissa painottaa sosiaalisten standardien nostamista ja sosiaalisten erojen kaventamista.

– Menojen painotukset on tulevalla rahoituskehyskaudella vihdoinmääritettävä politiikkatoimien vaikuttavuuden ja eurooppalaisen lisäarvon kautta. On löydettävä rahoituskokonaisuus, joka palvelee niin Suomen kansallista intressiä kuin vastaa EU:n kansalaisten tarpeisiin ja huoliin tässä ajassa., Rönnholm sanoo.

 

Lisätietoja:

Antti Rinne (viestintävastaava Dimitri Qvintus, 050 5740956)
Tytti Tuppurainen, 0400 840594
Antton Rönnholm, 040 5067676

Koko linjaus luettavissa osoitteessa: www.sdp.fi

Tags